Nyito_TTIK_101_unnep_SZNSZ_DSC_2530

Az SZTE TTIK anekdotázva, a nagyszínházban ünnepelte a 100+1 éves szegediségét

A Trianon utáni Magyarország egyetlen természettudományi kara önmagát, elődeit és alapítóit ünnepelte a 101. szegedi tanévben. Dékáni köszöntő és prodékáni anekdoták után a Szegedi Nemzeti Színházban díszelőadás és ünnepi fogadás tette emlékezetessé az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar közösségének 2022. május 12-i ünnepét.

Jeles nap a Szegedi Tudományegyetem történetében május 12. E napon adta ki Báthory István azt az alapítólevelet, amely 1581-től „katolikus egyetem felállításáról intézkedett a jezsuiták 1579-ben létesített kolozsvári kollégiuma keretei között”. E napot 441 év múlva, a 2021/22-es centenáriumi tanévben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar gálával tette emlékezetessé.

TTIK_dekan__6_prodekan_DSC_2621_j

Az 1921-ben Szegeden befogadott, mert Trianon miatt Kolozsvárról száműzött magyar tudományegyetem „Matematikai és Természettudományi Kar” egy évszázad alatti fejlődését volt hivatva reprezentálni a 2022. május 12-i, a Szegedi Nemzeti Színházban rendezett ünnepség.

A „szegedi tétékások” ünnepén megjelent oktatók és kísérőik szinte teljesen megtöltötték a színházi nézőteret. A nagyszabású ünnepséget megtisztelte jelenlétével – többek között – Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke; Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE innovációs és tudományos rektorhelyettese. A páholyokban láttuk az SZTE más karait képviselői dékánokat és az SZTE TTIK vezető oktatóit, kutatóit is.

TTIK_101_unnep_SZNSZ_DSC_2530_j

A 100+1 év jegyében rendezett ünnepségen megjelenteket Prof. Dr. Horváth Dezső, az SZTE TTIK dékánja köszöntötte. A program első részében Dr. Vinkó Tamás közkapcsolati dékánhelyettes kérdései nyomán a kar korábbi dékánjai anekdotázva idézték föl vezetői korszakuk néhány emlékezetes eredményét és nevezetes történetét.

TTIK_101_Csoportkep_dekan__prodekanok_DSC_2907_j

A megjelent prodékánok „6 perces történetei” nyomán a rendszerváltozás időszakától a közelmúltig utaztunk az időben. Például Prof. Dr. Hatvani László akadémikus öninterjú formájában mesélt a normatív finanszírozás elindításának nehézségeiről. Dr. Klukovits Lajos címzetes egyetemi tanár dékáni kinevezésének történetét mondta el. Prof. Dr. Mezősi Gábor a diplomaátadó izzasztó pillanatait is megemlítette mielőtt arról beszélt, hogy az elindított ötletekből miként lesz befejezett projekt, több dékáni cikluson át. Prof. Dr. Csirik János a Bologna-folyamat számait emelte ki, majd a biológia épület és a TTIK rövidítés mögötti történés, az informatikai képzés megizmosodásának a jeleit vázolta. Prof. Dr. Hernádi Klára a „költöztető dékán” állandó jelző magyarázata mellett a dékánhelyettesek támogató segítségének a fontosságára is kitért. Dr. Mucsi László a kari érdek képviseletének a fontosságát, az intézetek megszervezésének a jelentőségét ecsetelte.

TTIK_101_unnep_HL_HD__DSC_2530_j

Az időutazás főszereplőiről, az SZTE TTK és az SZTE TTIK egykori vezetőiről és a jelenlegi dékánról, valamint a nézőteret elfoglaló oktatókról csoportkép készült.

TTIK_101_fogadas_DSC_2907_j

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar centenáriumi program második részében, az ünnepi fogadás előtt a Szegedi Kortárs Balett: Carmina Burana című táncjátékát nézték meg a természettudósok és vendégeik.

SZTEinfo Ú. I.

Fotó: Iványi Aurél