Idővonal

A tudomány az egyetemi élet alfája és ómegája, mely megköveteli a szorgalmat és az újító gondolatok mögötti folyamatosságot. Erre épül a kutatáson kívül az oktatás, ez alapozza meg az egyetem nemzetközi kapcsolatait, teszi lehetővé a tehetséggondozást.

1581. május 12.: Báthory István erdélyi fejedelem kiadta a jezsuiták kolozsvári akadémiájának végleges alapítólevelét. Az egyetem megalapításával szándékában állt megteremteni a hiányzó hazai felsőfokú képzés lehetőségét. Célja tehát, hogy „e kollégium minden tekintetben bírja egy valódi egyetem kiváltságait”.


1774.: Kolozsvárott a jezsuita rend föloszlatása miatt gazdátlanul maradt Báthory-egyetemet Mária Terézia újjászervezi egy mai értelemben vett teljes értékű egyetemmé.


1872. október 12.: Ferenc József 1872. október 12-én szentesítette az 1872. évi XIX. törvénycikket a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem felállításáról. Az uralkodó kinevezte az egyetem első negyven tanárát, és 1872. november 10-én megtartották az egyetem megnyitó közgyűlését, ahol beiktatták az első rektort, Berde Áront, és az egyetemi tanácsot. Ezzel Kolozsvárott, Magyarország második tudományegyetemén megindult az oktatás.


Már a XIX. század közepén megkezdték működésüket Szegeden olyan intézmények, amelyek a mai egyetemi szervezet elődeinek tekinthetőek. Ezek ekkor még egymástól teljesen függetlenül működtek: a tanárképzés, a Jogakadémia, a Városi Zenede vagy a földműves Iskola.


1921. október 9.: Menyhárt Gáspár rektor ünnepélyes keretek között megnyitja a „Ferencz József Tudományegyetem” első szegedi tanévét, majd pár évvel később a mai gyermekklinika helyén az egyetem első alapkő letételével megindulnak az egyetemi építkezések.


1930.: Elkészülnek a Dóm téren az egyetem épületei, továbbá botanikus kertet és sportpályákat is kialakítanak a városban.


1937. október 28.: A szegedi egyetem professzora, Szent-Györgyi Albert Stockholmban átvette a Nobel-díjat.


1940. október 19.: a második bécsi döntés után, a Ferenc József Tudományegyetemet visszahelyezik Kolozsvárra, ugyanakkor Szegeden jogilag új intézményt hoznak létre Horthy Miklós Tudományegyetem néven. Az egyetem rektora: Szent-Györgyi Albert.


1945.: A Tisza-parti város egyetemének neve: Szegedi Tudományegyetem.


1951.: A szegedi tudományegyetemből kiválik az Orvostudományi Kar, önálló egyetemként működik tovább.


1956. október 16.

A szegedi egyetem hallgatói létrehozták az első, a kommunista párttól független érdekvédelmi szervezetet, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét (MEFESZ).


1962.: A Szegedi Tudományegyetem felveszi József Attila nevét.


A XX. második felében megalakult az Élelmiszeripari Főiskola, Hódmezővásárhelyen a főiskola Állattenyésztési kara. Mindemellett főiskolai szintre emelték a védőnőképzést, és megkezdődött az angol nyelvű orvosképzés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen (SZOTE).


1987.: A szegedi orvosegyetem felveszi Nobel-díjas professzorának, Szent-Györgyi Albertnek a nevét.


1996.: A Szegedi Egyetemi Szövetség létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot aláírja a szegedi felsőoktatási intézmények közül a József Attila Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kara, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara (Hódmezővásárhely), valamint társult tagként a Hittudományi Főiskola, az MTA Szegedi Biológiai Központja vezetője.


2000. január 1.: A József Attila Tudományegyetem – JATE, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem – SZOTE, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – JGYTF, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola – SZÉF, valamint a Debreceni Agrártudományi Egyetem – Mezőgazdasági Főiskola – DATE-MF egyesítésével létrejön a Szegedi Tudományegyetem (SZTE).


2003. szeptember 1.: A szegedi konzervatórium a Szegedi Tudományegyetem 11. karaként folytatja tevékenységét.


2004. december 9.: Átadják az SZTE új épületét, a Tanulmányi és Információs Központot (TIK), amelynek nagy részét az egyesített kiadvány-állományú Egyetemi Könyvtár foglalja el. A központ egy évvel később felveszi József Attila nevét.


2007. június-október

A korábban a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, majd a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszertudományi Centrum szerves részeként az érintett karok tevékenységéhez rendelten működő egészségügyi ellátást 2007. júliusától a Szegedi Tudományegyetem a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba (továbbiakban: Klinikai Központ), mint részben önállóan gazdálkodó szervezeti egységbe szervezte. Ezáltal az oktatás-kutatás, illetve az egészségügyi ellátás különbözően finanszírozott tevékenységei szervezeti egység szinten is gazdaságilag elválhattak, ugyanakkor a tevékenységek egymás mellett működéséből adódó szakmai szinergia fennmaradt. 2007. október 1-vel a Klinikai Központba integrálódott a korábban önállóan, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásban működő Kórház, valamint a Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat, ezáltal – az önkormányzati területi ellátási kötelezettségből adódó feladat átvétele felelősségvállalása mellett – megteremtődött a stratégiai célként megfogalmazott korszerű egészségpólussá válás intézményi feltétele, az egységes szegedi egészségügyi szakellátási rendszer.


2009.: Az SZTE elnyeri a Felsőoktatási Minőség Díjat.


2010.: Az SZTE elnyeri a Kutatóegyetem címet.


2011. május 11.: Felavatják a Szegedi Tudományegyetem felújított Dugonics téri központi épületét.

2012.: A második hivatalos magyarországi Konfuciusz Intézet megnyitja kapuit az SZTE Rektori Hivatal épületében.


2013.: Az SZTE elnyeri a Kiemelt Egyetem címet.


2014. február 6.: Ünnepélyes keretek között leteszik az ELI-ALPS (ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás) lézeres kutatóközpont alapkövét Szegeden.


2017. május 23.: Megnyitják az ELI-ALPS lézeres kutatóközpontot.


2019. június 11.: Elhelyezik a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika új épületszárnyának alapkövét.


2019. június 26.: A Szegedi Tudományegyetem elnyeri az Európai Bizottság támogatását a European University Alliance for Global Health (EUGLOH) projektben való részvételre.


2019. december 9.: Tizenötödik születésnapját ünnepli a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ.


2020. január 21.: Ünnepélyes keretek között elhelyezik a közép-európai régió legmodernebb biobankjának alapkövét a Szegedi Tudományegyetemen.

2021. október 9.: A Szegedi universitas jubileuma a kolozsvári egyetem alapításának 440., a Tisza-parti városba telepedésének 100. évfordulója.