Továbbképzési támogatásra felhívás (2019.01.01-06.30.)

Magyar Orvosi Kamara
Csongrád Megyei Területi Szervezete
Cím: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 2. I./13
Tel/Fax: 06-62-421- 301, e-mail: csmokorvos@vnet.hu
„Az orvoslás méltóságáért”
Honlap: www.mok.hu

Tisztelt Kollégák!


A MOK Csm TESZ elnöksége határozata értelmében a 2019-as évben január 01.-től-június 30.-ig terjedő időszakra , az igénylők számától függően fejenként maximum 60 ezer Ft.-ig ismét támogatást tud nyújtani tagjainak az előző évek gyakorlata szerint.


A támogatást azon tagok kaphatják meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet kimerüléséig évente egy alkalommal az un. „tagi szolgáltatási quota” pénzösszegének terhére, akik január 01.-től keletkezett továbbképzési költségeiket írásban kérik ezt és mellékelik az eredeti számlát vagy hiteles másolatát.


A kérelmet és a számlát lehetőleg ajánlott levélben vagy személyesen juttassák el kamaránkhoz!


A teljesítés alapfeltétele a tagdíjuk arányos rendezettsége 2019. évre.


A tanfolyamok regisztrációs díjainak részbeni vagy teljes összegű megtérítésére lesz így mód Kamaránknál, az igénylők számától függően,a beérkezés sorrendjében.


A támogatást azon Csongrád megyei kamarai tagok kérhetik, akik az OFTEX-ben feltüntetett 5 éves továbbképző periódusban tanfolyamon vettek már illetve vesznek még részt 2019 .január 01.-től-június 30.-ig terjedő valamely hónapban, s ezt az utólag benyújtott, az előzőekben említett kérelemhez csatoltan számlával igazolják.


A „SZÁMLÁ”-ra a megjegyzésben, ha lehetséges kerüljön rá a MOK Csm TESZ fejlécén levő cím is.


A számlán még külön kérem megjelölni, ha lehet a résztvevő nevét, a képzés OFTEX szerinti minőségét és azt is, hogy a ”MOK quotá”-ra terhelendő a részvételi díj összege.


Tehát a regisztrációs díj visszafizetésének igényét, csak írásos „Kérelemben”-ben lehet eljutatni a MOK Csm TESZ címére, a fent említett eredeti számla vagy hiteles másolata mellécsatolásával.


A ”kérelem” feltétlenül tartalmazza a könyvelés miatt, a képzésben résztvevő kamarai Tag alábbi pontos adatait:

nevét, /születési nevét (nőknél leánykori név)/,
pecsétszámát,
lakcímét , irányítószámát,
elérhetőségét /tel. vagy email/,
adószámát,
adóazonosító jelét,
TAJ számát,
anyja nevét,
születési helyét és idejét,
személyes bankja nevét és átutalási számlaszámát,
nyilatkozatát magán nyugdíj pénztári tagságáról /igen vagy nem /.


Szeged 2019.január 25.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Domokos István sk.,

a MOK Csm TESZ elnöke

/tel.+36-20-4747587/