MTA_Kivalo_Kutatohely_2022-06

2/2021. (VI. 02.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról

Eü-i válsághelyzet során az SZTE-n alkalmazandó szabályokról