Biobank


Felhasználási szabályzat

Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Biobankja (SZTE-BŐR-BIOBANK)


Az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Kutatólaboratóriumában az intézmény falain belül tevékenykedő MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoporttal szorosan együttműködve, nemzetközi szinten is jelentős alap- és klinikai kutatásokat végzünk bőrgyógyászati, valamint immunológiai témákban. Az általunk vizsgált gyakori multifaktoriális kórképek és ritka betegségek patogenezisének megismeréséhez hoztuk létre a Biobankot, melyben jelenleg vizsgált modell betegségekben szenvedő betegektől és egészséges kontroll egyénektől tárolunk biológiai mintákat (perifériás vér és/vagy DNS). Biobankunk jelenleg (a teljesség igénye nélkül) az alábbi modell betegségek tanulmányozását teszi lehetővé: pikkelysömör, acne, vitiligo, lábszárfekély, allergiás rhinitis. A tárolt minták segítségével a vizsgált betegségek kialakulásában szerepet játszó örökletes faktorok azonosítására és vizsgálatára van lehetőség, valamint életmódbeli és klinikai adatokkal kiegészítve epidemiológiai és gén-környezet közötti összefüggések tanulmányozása is lehetővé válik.


Felhasználók számára az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:


Szakmai tanácsadás:

Előzetes egyezetés alapján szakmai tanácsadást vállalunk új biobankok létesítésekor a szükséges engedélyeztetési eljárásoktól az alkalmazott laboratóriumi módszerek, mintavételi protokollok betanításáig.


Hozzáférés a tárolt biológiai mintákhoz:

Minden esetben egyéni elbírálás alapját képezi, az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika intézeteztetőjéhez írásban benyújtott részletes kutatási terv alapján. A szükséges etikai engedélyek birtokában lehetőség van a jelenleg rendelkezésre álló biológiai minták anonim módon történő analízisére, illetve igény esetén vállaljuk új minták gyűjtését, és a minták igény szerinti analízisét is. A felmerülő költségek ellentételezésére a felhasználó típusa alapján (non-profit szervezet vagy ipari partner) többféle lehetőséget biztosítunk (ld. alább).


- Non-profit szervezetek, befogadó intézményen (SZTE) kívüli hazai és külföldi kutatócsoportok számára tudományos kollaboráció, és/vagy közös pályázati részvétel esetén egyéni elbírálás alapján, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően ingyenes hozzáférést biztosíthatunk a tárolt mintákhoz. A keletkezett szellemi termék tulajdonjoga az előzetes egyeztetések során kerül megvitatásra.


- Ipari partnerek számára a szükséges engedélyeztetési eljárást követően anyagi ellenszolgáltatást követően van lehetőség a mintákhoz való anonim módon történő hozzáféréshez. Az ellenszolgáltatás fedezi a megrendelt szolgáltatások során felmerülő költségeket (szükség esetén szakhatósági engedélyeztetés, laboratóriumi eszközök, felhasznált vegyszerek, reagensek, kitek, karbantartási költségek, szakértői és/vagy egyéb bérmunka esetében annak ellentételezését).


Az általunk kezelt biológiai minták profit célú értékesítését nem vállaljuk. Mintagyűjtés, illetve vizsgálat csak a szükséges szakhatósági és hatósági engedélyek birtokában történik. Az adatok kezelése minden esetben a 2008. évi XXI. „a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól“ szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.


A külső felhasználók a tervezett vizsgálatokat részletesen bemutató kutatási tervet az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetőjéhez, Prof. Dr. Kemény Lajoshoz címezve a szakmai kapcsolattartó címére juttassák el.


Szakmai kapcsolattartó: Dr. Szabó Kornélia (szabo.kornelia@med.u-szeged.hu)


Szakhatósági és hatósági engedélyeztetési kérdésekben Husztáné Tánczos Ildikó (tanczos.ildiko@med.u-szeged.hu) szolgál további felvilágosítással.