Regeneratív Medicina és Celluláris Farmakológiai Kutató Laboratórium


A Regeneratív Medicina és Celluláris Farmakológiai Kutató Laboratóriumban primer, ős- és progenitor sejtek, szövetek izolálását, továbbá azok ex vivo és in vitro tenyésztését végezzük el és az így fenntartott és tenyésztet sejtek fenotípusos, genotípusos vizsgálatát, viabilitását, differenciációs és szövetregenerációs képességét, biofiizikai tulajdonságait, immunológiai profilját vizsgáljuk. A laboratórium infrastruktúrája és műszerparkja lehetővé teszi az ipari méretű gyógyszerhatástani mérések gyors és pontos, nagy adatmennyiséget szolgáltató méréseinek elvégzését illetve sejtterápiás (CTP) és fejlett terápiás (ATMP) készítmények minőségügyi kontrollját és monitorozását (QC) is. Az ős- és progenitor sejt alapú kísérletes modelljeink és a laboratóriumunk által használt modern high-throughput rendszerek kombinálják a jelenlegi fejlett terápiás készítményeket (ATMP, sejtterápiás készítmények) a klasszikus farmakológiai vizsgálatokkal, mely a potenciális gyógyszerhatóanyagok vizsgálatát új, eddig nem ismert területeken is lehetővé teszik. A laboratórium profilja és infrastruktúrája biztosítja azokat a kompetenciákat, melyek elengedhetetlenek az ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) hálózatban való részvételünkhöz.


Munkacsoportunk kutatásának középpontjában a mesenchymális őssejtek szövetregenerációs képességének és immunológiai tulajdonságainak a vizsgálata áll ép és kóros körülmények között. Vizsgáljuk továbbá, hogy egyes gyógyszer hatóanyagok hogyan befolyásolják az őssejtek differenciációját, immunológiai válaszképességét és szövetregenerációs potenciálját. Ezen ismereteink segítségével mesterséges szöveteket és mini-organoid rendszereket hozunk létre pre-klinikai vizsgálatok céljából.


Kutatási témáink:

  • Mesterséges szövetek és szervek előállítása humán primer sejtek, őssejtek és 3D biológiai nyomtatási technológia segítségével
  • Különböző szöveti eredetű mesenchymális őssejtek szövetregenerációs és immunológiai tulajdonságainak vizsgálata
  • Mesenchymális őssejtek szerepe az angiogenikus folyamatokban
  • Mesenchymális őssejtek és tumorsejtek interakciója


Munkatársaink:

Kutatócsoport vezető: Dr. Veréb Zoltán, tudományos munkatárs

Béres Rita, kutató biológus
Varga Anikó, PhD hallgató
Mihalik Katrin, biológus-MSc hallgató
Somogyi Kinga, biológus-MSc hallgató
Gárgyán Vivien, biológus-MSc hallgató

Nem kutatócsoporti alkalmazásban álló, de a csoport munkájában részt vevő munkatársak

Prof. Dr. Bata Zsuzsanna, egyetemi tanár (témavezető)
Konczné Dr. Gubán Barbara, tudományos munkatárs
Dr. Varga János, adjunktus
Kohajda Mónika, laborasszisztens
Tariné Palotás Zsuzsanna, biológus, laborasszisztens


Pályázatok

  • GINOP-2.3.3-15-2016-00040 Szegedi Tudományegyetem, Egyénre szabott orvoslás élettudományi struktúrák 3D nyomtatása révén
  • GINOP-2.3.3-15-2016-00012 ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban való magyar részvétel elmélyítése
  • EFOP-3.6.1-16-2016-00008 Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra épülve
  • GINOP-2.2.1-15-2017-00047 SOLVO Biotechnológiai ZRT - Őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása gyógyszerfejlesztési célokra
  • OTKA/SZTE Helyi 2017. - Veréb Zoltán


Kollaborációk

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Szent István Egyetem
Debreceni Egyetem ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék
University of Granada
Utrecht University


Elérhetőség:

Regeneratív Medicina és Celluláris Farmakológiai Kutató Laboratórium
SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel: +36 (62) 546-402