MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport

Az 1999-ben Prof. Dr. Dobozy Attila akadémikus által alapított MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport vezetője 2007 óta Prof. Dr. Kemény Lajos, mely 2017-ben újabb 5 évre nyert támogatást a Magyar Tudományos Akadémiától.
Munkatársai közel két évtizede foglalkoznak bőrbetegségek patogenezisének megismerésével. Eleinte főként multifaktoriális kórképek álltak az érdeklődés középpontjában, azonban az elmúlt ciklusban ezek mellett ritka betegségek, úgynevezett genodermatózisok kutatása is elkezdődött.


A poligénes, multifaktoriális betegségek olyan a magyar populáció nagy százalékát érintő kórképek, melyek kialakulásában egyéni genetikai predisponáló faktorok komplex hálózata, életmódbeli és környezeti tényezőkkel kiegészítve játszanak fontos szerepet. Megismerésük ezért bonyolult, a fenti tényezőket együttesen figyelembe vevő komplex megközelítést igényel, melyek során jelentős mértékben támaszkodhatunk az elmúlt évek során felhalmozott ismeretanyagra, kutatási eredményekre, valamint háttérintézményünk klinikai tapasztalataira. Ezen munkánk során két, a magyar populáció jelentős százalékát érintő betegség, a pikkelysömör (psoriasis, PS), valamint a pattanásos bőrbetegség (acne vulgaris - AV) kialakulását vizsgáljuk. Mindkettő bőrünk krónikus gyulladásos kórképe, hátterükben azonban eltérő oki tényezők és patogén folyamatok állnak. Ezek megismerése terén a kísérletes dermatológiai kutatások eredményeképpen az elmúlt években jelentős előrelépések történtek, ennek ellenére a mai napig hiányoznak a kialakulásukat megelőző, oki terápiák. Ezek kifejlesztése, új terápiás modalitások bevezetése és tesztelése nagy társadalmi és gazdasági jelentőséggel bír, hiszen a mindennapi bőrgyógyászati gondozásban ezen betegek ellátása napjainkban még mindig jelentős klinikai kapacitást igényel, nem is beszélve emellett a fenti kórképekkel együtt járó bőrtüneteknek a betegek életminőségére gyakorolt hatásáról, és mindezek társadalmi és gazdasági következményeiről.


2012-óta monogénes, vagy mendeli öröklésmenetet mutató betegségekkel kapcsolatos kutatómunkánkat is elkezdtük. Ezek kiválasztásában a betegellátás igényei jelentősen befolyásolják a kutatási folyamatot. Célunk a kapcsolódó, napi klinikai munka során jelentkező betegek ellátásának támogatása, az általuk hordozott kóroki mutációk azonosítása és megismerése. Ezen kutatások gyakorlati jelentősége is óriási: az érintett családokban megteremti a genetikai tanácsadás, családtervezés, illetve személyre szabott, oki terápiás modalitások alkalmazásának lehetőségét. Emellett egyes gének nagy hatású mutációinak jellemzése rávilágíthat alap biológiai, élettani folyamatok részleteire és sajátságaira, és ezáltal végső soron hozzájárulhat a gyakori, multifaktoriális kórképek jobb megismeréséhez is.


1.Gubán B, Vas K, Balog Z, Manczinger M, Bebes A, Groma G, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Z. Abnormal regulation of fibronectin production by fibroblasts in psoriasis. Br J Dermatol. 2015 Oct 15. doi: 10.1111/bjd.14219.


2.Szabó K, Polyánka H, Kiricsi Á, Révész M, Vóna I, Szabó Z, Bella Z, Kadocsa E, Kemény L, Széll M, Hirschberg A. A conserved linkage group on chromosome 6, the 8.1 ancestral haplotype, is a predisposing factor of chronic rhinosinusitis associated with nasal polyposis in aspirin-sensitive Hungarians. Hum Immunol. 2015 Nov;76(11):858-62. doi: 10.1016/j.humimm.


3.Nemes E, Farkas K, Kocsis-Deák B, Drubi A, Sulák A, Tripolszki K, Dósa P, Ferenc L, Nagy N, Széll M. Phenotypical diversity of patients with LEOPARD syndrome carrying the worldwide recurrent p.Tyr279Cys PTPN11 mutation. Arch Dermatol Res. 2015 Dec;307(10):891-5. doi: 10.1007/s00403-015-1597-4.Kutatási témáink:

  • Molekuláris biológiai és sejtbiológiai vizsgálatok pikkelysömörben (PS)
  • A kután mikrobiom és a bőrsejtek kölcsönhatásának vizsgálata egészséges bőrben és az acne patogenezise során
  • Genodermatózisok kutatása


Munkatársaink:

Kutatócsoport vezető: Dr. Kemény Lajos, egyetemi tanár
A Kutatócsoport alapítója: Dr. Dobozy Attila, professor emeritus

Dr. Szabó Kornélia, tudományos főmunkatárs (témavezető)
Dr. Groma Gergely, tudományos munkatárs (témavezető)
Dr. Nagy Nikoletta, tudományos munkatárs (témavezető)
Dr. Göblös Anikó, tudományos munkatárs
Dr. Manczinger Máté, tudományos munkatárs (témavezető)
Danis Judit, tudományos segédmunkatárs

Nem kutatócsoporti alkalmazásban álló, de a csoport munkájában részt vevő munkatársak

Prof. Dr. Bata Zsuzsanna, egyetemi tanár (témavezető)
Prof. Dr. Széll Márta (témavezető)
Konczné Dr. Gubán Barbara


Elérhetőség:

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport
SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel: +36 (62) 545-799
E-mail: martinovits.eszter@med.u-szeged.hu