Az élővilágban az önfenntartó mozgás kémiai reakciók hatására létrejövő molekuláris szerkezetváltozás következtében jön létre. A folyamatban fontos szerep jut a környezetből érkező jeleknek, amelyek a fizikai változók időben és térben történő megváltozásában valósulnak meg. Több autonóm mozgó rendszer kölcsönhatása révén összetett mozgásformák alakulhatnak ki, amelyek nem feltétlenül jelentik a központi vezérlés létét. Valójában a csoportos viselkedés egyszerű kölcsönhatások révén alakul ki, és már nagyon egyszerű rendszerekben is fellép. Az előadásomban bemutatom, hogy poliszacharid-oldatból polimergyöngyök előállítása révén egy gyöngy mozgása miként írható le, és hogy hogyan történik sok, egyedileg különböző viselkedésű polimergyöngy szinkronizációja. Milyen típusú együttes viselkedés lehetséges és hogyan szabályozható a kívánt viselkedés.

Előadónkról

HorvathDezsoHorváth Dezső 1990-ben kiváló minősítéssel szerzett vegyész diplomát a József Attila Tudományegyetemen, majd doktori tanulmányokat kezdett az amerikai West Virginia University-n. A Ph.D. fokozatának 1994-ben történő megszerzése után a JATE Fizikai Kémiai Tanszékén kezdett el dolgozni, mint tudományos segédmunkatárs. 1996-ben egyetemi tanársegédi, majd 2000-ben egyetemi adjunktusi kinevezést kapott. Közben 1996-tól 1998-ig Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, majd 1998 szeptemberétől 1999 májusáig a sapporoi Hokkaido University Laboratory of Nonlinear Studies and Computation csoportjában vendégkutató. Egyetemi docenssé 2004-ben nevezték ki a Szeged Tudományegyetem Fizikai Kémiai Tanszékére. A MTA doktora címet 2010-ben szerezte meg kémiai tudományból. Az Alkalmazott és Környezeti Kémia Tanszék egyetemi tanára 2015-től. A Természettudományi és Informatikai Kar tudományos dékánhelyettese 2014-2020-ig, 2020-tól a Kar dékánja.
Egyetemi oktatóként előadást, szemináriumot és laboratóriumi gyakorlatot tart általános kémiából, laboratóriumi gyakorlatot fizikai kémiából, valamint speciálkollégiumot kémiai nemlineáris dinamikából. Tudományos munkássága a reakciókinetika, a kémiai nemlineáris dinamika, amelyen belül a kémiai reakciók és a transzportfolyamatok kölcsönhatását tanulmányozza kísérleti és elméleti módszerekkel.Szakmai önéletrajz