Az előadás alapját jelentő kutatás az egyetemi polgárok közösségei által vallott és képviselt társadalmi értékek generációkon átívelő sajátosságait vizsgálta. Az előadás során a hallgatói mozgalmak történeti idővonalát az egyetem szegedi működésének első időszakától az 1956-os forradalom leveretéséig kísérhetjük végig. Megismerjük az egyes ifjúsági szerveződések és szervezetek megszületésének körülményeit, céljait és működésüket, illetve a megszűnés, megszüntetés eseménytörténetét. Az előadás bemutatja a hallgatói demokráciakísérleteket, a mozgalmak történelmi korszakokon átívelő értékvilágát és azon főszereplőket, akik hallgatóként és oktatóként a szabadság, az autonómia, a szubszidiaritás, a szolidaritás, és a tudás társadalmi értékeit képviselték a történelem sorsfordító korszakaiban.

Előadónkról

JancsakCs_20210126_183709Dr. Jancsák Csaba ifjúságkutató, szociológus, tanszékvezető egyetemi docens. 1995-ben szerzett történelem-magyar szakos általános iskolai tanári végzettséget a JGYTF-en, majd 2003-ban szociológia szakos bölcsész végzettséget a Szegedi Tudományegyetemen.

2005-től az SZTE oktatója, tanár- és pedagógusképzéseinek, továbbá kisebbségpolitika, közösségi és civil tanulmányok, szociológia, szociálpedagógia, szociálpolitika, társadalmi tanulmányok szakjainak oktatója.

PhD minősítését 2012-ben a Debreceni Egyetemen szerezte neveléstudományokból a nevelésszociológia tématerületén.

2021-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen.

Jelenleg az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszékének vezetője.

2014-től az MTA köztestületi tagja, 2016-tól az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport vezetője, az MTA Szegedi Területi Bizottság Szociológiai Munkabizottság elnöke, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Pedagógiai Tudományos Bizottság Nevelésszociológia Albizottság tagja, a Magyar Nevelés és Oktatáskutatók Szövetségének vezetőségi tagja, az Állampolgári nevelés és oktatási jogok szakosztály vezetője.

2022 tavaszától a Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ Társadalmi Felelősségvállalás Kompetencia Központjának vezetője.

Kutatási területe: oktatás és társadalom, család és ifjúság, az egyetemi hallgatók életvilága, az ifjúság aktív participációja, ifjúsági mozgalmak, elbeszélt történelem és történelemtanítás.

Szakmai önéletrajz

Válogatott publikációk