A keresztes hadjáratok és Földközi-tenger keleti medencéjének középkori történetét kutató történészeket az 1980-as évek elejétől fogja össze egy nemzetközi tudós társaság (SSCLE). A ma már több mint 300 tagot számlál, és kutatásaik az elmúlt négy évtized során földcsuszamlásszerű változásokat generáltak a keresztes hadjáratok történetének kutatásában. Ezek a modern megközelítések és tipológiák mind térben, mind pedig időben jóval kitágították a keresztes mozgalom spektrumát: a Szentföld 1095 és 1291 közötti története helyett az 1060-as évektől egészen a 19. század végéig teszik vizsgálat tárgyává a katonai vállalkozások egy részét Európa számos területén. Továbbá az egykor többnyire hadtörténeti stúdiumnak tekintett téma mára az egyik legdinamikusabban fejlődő multidiszciplináris területté alakult át: egyháztörténet, liturgiatörténet, (kánon)jogtörténet, logisztika, politikatörténet. Az előadás kísérletet tesz az új „mátrix” legfontosabb tartópilléreinek (tipológia, földrajzi/kronológiai keretek) bemutatására és az új paradigmák értékelésére.

Előadónkról

zsolt_hunyadi_photoHunyadi Zsolt 1998 ősze óta tanít a szegedi egyetem bölcsészkarán középkori történelmet. Több mint két évtizedes oktatói tevékenysége során több ezer hallgatót avatott be a középkori egyháztörténet, társadalomtörténet, jogtörténet és a történeti informatika rejtelmeibe. Jelenleg a Történeti Intézet habilitált egyetemi docenseként dolgozik. Az oktatással párhuzamosan negyedszázada végez kutatómunkát elsősorban a középkori egyháztörténet egyes területein, a keresztes hadjáratok néven közismert mozgalom tárgykörében, és hosszú ideje dolgozik középkori oklevelek digitalizálásának lehetőségein. Doktori disszertációjában a Szent János lovagrend hazai történetét dolgozta fel, majd ezt követően fordult érdeklődése a szerzetes lovagrendek összehasonlító vizsgálata felé. Tudományos eredményeit több könyvben és számos tanulmányban adta közre részben magyarul, részben pedig idegen nyelven. Eredményei eléréséhez számos kutatói ösztöndíj segítette, munkásságát pályadíjakkal ismerték el. Több szakmai testületnek tagja, ezek közül a keresztes hadjáratok és a latin Kelet történetét kutatókat összefogó SSCLE társaságnak kétcikluson keresztül elnökségi tagja volt. Jelenleg a Nemzetközi Szfragisztikai Társaság (Sigillvm) elnökségi tagja. Jelenleg egy a keresztes hadjáratok historiográfiáját elemző monográfián dolgozik, illetve 2020–23 között a Horvát Tudományos Akadémia által támogatott nemzetközi Kutatócsoport (milOrd) tagjaként is tevékenykedik.