Ha meghalljuk a 42-es számot, mindenkinek az örökbecsű Galaxis útikalauz stopposoknak című Douglas Adams regényfolyam jut eszébe. A 42 a válasz az életet, a világmindenséget, meg mindent érintő végső kérdésre. Az előadó rátromfol és 43-at mond: A minőségi élethez fontos az egészség, egészségünket pedig 43%-ban az életmódunk határozza meg, hatással van a holisztikus értelemben vett egészségünk minden összetevőjére. Táplálkozási szokásaink kihatnak például a fizikai egészségünkre, a tanulás a mentálisra, szabadidős tevékenységeink az érzelmire, vallásgyakorlásunk a spirituálisra, a társas tevékenységek a társas egészségre és minden tevékenységünk a társadalmi egészségre. Az életmód kifejezést köznapi fogalomként nap mint nap használjuk, ugyanakkor egy sokat kutatott tudományos kategóriáról is beszélünk, ami sokféleképpen közelíthető meg. Egyszerűen megfogalmazva, minden ide tartozik, ami a mindennapjainkat jellemzi, ahogyan élünk, alakítjuk, tervezzük és elgondoljuk életünket.

Életmódunk kialakításában a választásnak jelentős szerepe van, amelyet mindig együtt kell vizsgálnunk az objektív feltételekkel, az életlehetőségekkel és az életesélyekkel. Az egyén (család) választásaiban a fentieken túl jelentős szerepe van a hagyományoknak, a szokásoknak, az értékorientációnak és a vallásnak. A szubjektív feltételek azt határozzák meg, hogy az objektív feltételek figyelembevételével az emberek hogyan cselekszenek.

Az előadásban szó lesz egészségről és egészséges életmódról az elmélet és a gyakorlat tükrében, melyek illusztrálására az előadó a vele együtt kutató szakemberekkel kapott empirikus kutatási eredményeit, szakmai és módszertani oktatási tapasztalatait használja fel.

 

Előadónkról

Tarko_KlaraTarkó Klára Orosházán született 1972-ben. Általános iskolai tanulmányait Mezőhegyesen, középiskolai tanulmányait Makón végezte. Fizika–angol szakos középiskolai tanári diplomáját 1995-ben szerezte a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. 1995 és 1998 között a JATE BTK Neveléstudományi Tanszékének Doktori Iskolájában, a Kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése című programban volt ösztöndíjas hallgató. 2000-ben védte meg angol nyelven írt PhD dolgozatát, ’A metakogníció szerepe az olvasott szövegek megértésében iskoláskorban’ címmel. 2014-ben habilitált az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában ’Életmód – Választás’ témakörben.

Jelenleg főiskolai tanári beosztásban dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet megbízott intézetvezetője és az Egészségszociológia és Életmód Tanszék megbízott tanszékvezetője. 2020 óta a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatási és innovációs dékánhelyettese. A Rekreáció és életmód alapképzési szak, az Egészségfejlesztő mentálhigiéné-, és az Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőse.

Fő kutatási területe az egészséges életmód, valamint a kisebbségek egészségesélyei. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, 2014 – 2018 között a Nemzetközi Szociológiai Társaság Aktív Szabadidőeltöltés Szociológiája Kutatócsoportjának általános elnökhelyettese volt, jelenleg kiemelt funkcióval rendelkező testületi tagja. 2019 óta a MTA Szegedi Területi Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának elnöke. Több hazai és nemzetközi folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja, illetve szerkesztője. A Szegedi Egészségfejlesztés Kutatóműhely társvezetője és aktív kutatója, számos hazai és nemzetközi pályázat során látott el projektkoordinátori teendőket. A SZTE EFOP-3.4.3-16-2016-00014 sz. pályázatának szakmai vezetője (2017 – 2022). Témavezető az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában. 2021 szeptembere óta az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázata keretében megalakult MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport vezetője.

 

Publikációi az MTMT adatbázisában:

https://m2.mtmt.hu/api/author/10026186


Szakmai önéletrajz

Válogatott publikációk