1._1581-es_alapitolevel

Báthory István alapítólevele,

melyben 1581. május 12-én Wilnóban kétkarú katolikus egyetem felállításáról intézkedett a jezsuiták 1579-ben létesített kolozsvári kollégiumának keretei között.