2020. október 23., péntek

GY.I.K.


Mi szabályozza az informatikai tárgyú beszerzéseket?


SZTE közbeszerzési szabályzata (2019.02.25) alapján:

 • az egyetem minden év március 31-ig közbeszerzési tervet köteles készíteni
 • az informatikai tárgyú beszerzési igényekkel kapcsolatban összeállított és indokolt műszaki specifikációkat értékhatártól függetlenül az SZTE Informatikai Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban: ISZI) illetékes képviselője ellenőrzi az igénylő által megjelölt felhasználási célra való tekintettel, ha szükséges, akkor az igénylővel lefolytatja az egyeztetéseket.

1/2020. sz. kancellári utasítás a Szegedi Tudományegyetem központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységeinek működési rendjéről

 • 32. § (4) f) Informatikai eszközbeszerzések koordinálása, szakmai ellenjegyzése

2019.04.19-től módosították az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot, amiből kikerült a 200e alatti beszerzések mentessége, így minden beszerzésre a 301/2018 kormányrendelet érvényes.

A 301/2018. kormányrendelet előírja éves terv készítését és szabályozza a beszerzési folyamatokat

A miniszterelnök kabinetfőnökének 2/2019 MK rendelete meghatározza a központosított beszerzéssel érintett eszközök körét.Mi a szabályozás lényege?


A költségvetési szervek informatikai tárgyú beszerzéseit egy központi szerv (Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.) véleményezi, engedélyezi és meghatározott esetekben le is bonyolítja. (Elérhetősége: www.dkuzrt.hu)Megszűnt a közbeszerzés?


Nem, a beszerzési folyamatba egy új szerv került be, amelynek véleményezési, engedélyezési joga van.Milyen eszközöket érint a szabályozás?


 • aktív és passzív hálózati elem
  • pl.: switch, router
 • beszédcélú kapcsoló és készülék
  • pl: telefonkészülékek
 • kommunikációs eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás
  • pl: végpont kiépítés
 • mobil kommunikációs eszköz és szolgáltatás
  • pl.: készülékek, kiegészítők, kábelek
 • internetszolgáltatás, tárhelyszolgáltatás
  • pl.: domain tárhely bérlés
 • digitális vizuáltechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
  • pl.: monitorok, projektorok, interaktív tábla
 • hardver eszközök és hardverrendszerekhez és kiegészítőkhöz kapcsolódó szolgáltatások
  • pl.: asztali számítógép, notebook, táblagépek, szerver, kiegészítők, kábelek, szünetmentes tápegységek, tároló rendszerek
  • adatmentés, adatrögzítés, digitalizálás, karbantartás, hibaelhárítás
 • másoló, sokszorosító és nyomtató eszközök
  • fénymásoló, MFP, szkenner
  • kiegészítők
  • toner, festékanyag
 • irodatechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások
  • pl: bérlés, TÜSZ, karbantartás, hibajavítás

Részletesebb információ: https://dkuzrt.hu/portal/

A 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet szerinti kategóriákba tartozó egyes beszerzési igényekről készített SegédletKisértékű eszközökre (200e alatti beszerzések) is vonatkozik a szabályozás?


A kormányrendelet nem határoz meg értékhatárt, így minden érintett eszközre (eszköz és szolgáltatás) vonatkozik a szabályozás.Nem is lehet készpénzért vásárolni?


A fizetés módja pénzügyi kategória, a beszerzési eljárások azt nem szabályozzák.Ha a működés folyamatos fenntartása miatt azonnal szükségem van eszközre, akkor mi a teendő?


A DKÜ rendelet meghatározza az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényt, amely az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény, amely kritikus működési kényszer miatt jelentkezik. Az ehhez kapcsolódó beszerzési igényt haladéktalanul meg kell küldeni a DKÜ felé engedélyezésre, és a beszerzést utólag vizsgálja felül az ügynökség. A DKÜ Zrt értelmezése szerint ez csak elromlott, tönkrement eszköz javítása, pótlása esetén alkalmazható.