Tisztelettel köszöntjük a Szegedi Tudományegyetem ADATVÉDELEM oldalán!


Gyakran felmerül a kérdés, mire jó valójában az adatvédelem? A kérdés teljesen jogosan merül fel. Hiszen a mindennapokban akár érintetti, akár adatkezelői, akár adatfeldolgozói oldalon állunk, csak azt látjuk, és ezt bizonnyal Ön is tapasztalta, hogy az adatvédelem adminisztrációs terhei óriásiak. Az érintettek felé özönlenek az adatvédelmi szabályzatok, az adatkezelési tájékoztatók, a hozzájáruló nyilatkozatok, elfogadásra váró felugró ablakok. Az adatkezelők pedig ezen dokumentációk elkészítése és az azokhoz kapcsolt gyakorlati mechanizmusok működtetése érdekébe óriási energiákat mozgatnak meg a napi feladatterheik mellett. Ez a mindannyiunkra ráboruló teher elfedi az adatvédelem alapcélját: az egyének információs önrendelkezését, az emberi méltóságuk adatvédelmi fókuszú garantálását. A célkitűzés nem kevesebb, mint az, hogy az adatvédelem érintettjei (az egyének) megismerhessék, átláthassák, megérthessék és kontrollálhassák azt, ki, milyen személyes adatukat, mire és meddig használja. A személyes adataink leegyszerűsítve mi vagyunk. Hogyan válaszolnánk arra a hétköznapi kérdésre „Te ki vagy, honnan is ismerlek?” Bizonyára megmondanánk a nevünket, esetleg megemlítenénk családunk, hozzátartozóink nevét, hol lakunk, hol és mikor végeztünk, mi a foglalkozásunk, és így tovább. Személyes adatainkkal határozzuk meg magunkat. Így aki a személyes adatokat birtokolja, kis túlzással elmondható, hogy birtokolhat belőlünk is annyit, amennyi személyes adat birtokában van rólunk.

 

Az adatvédelem egyáltalán nincs egyszerű helyzetben országos szinten, mert a jelen szabályozási környezetből adódó, ma még sokszor jól-rosszul értelmezett adminisztrációs terhek bosszúságot okoznak az adatokat kezelők számára, ugyanakkor az adatvédelmi dokumentációk áradata közönyt vált ki az érintettekben. Így azok, akikért a szabályozás született sokszor csak legyintenek, az adatkezelést végzők pedig nem is értik igazán az okát, hogy pontosan miért is csinálják azt az adatvédelmi többletmunkát amit nap, mint nap megtesznek. Meglátásunk szerint a lényeg elveszett az adatvédelmi megfelelés útján. Legyünk tisztában azzal, hogy bármely adatvédelmi intézkedés az egyének érdekében, az ő emberi méltóságuk tisztelete és joggyakorlásuk biztosítása érdekében történik.

 

A személyes adatok védelme összefogás eredményeként valósulhat csupán meg a mindennapokban. Mivel az függ az érintettek egyéni tudatosságától, jogérvényesítésétől és az adatkezelést végzők erőfeszítésétől. A két oldal között pedig ott az adatvédelmi tisztviselő, aki informál, tanácsot ad, ellenőriz.

Bízunk abban, hogy az SZTE Adatvédelem weboldala hatékonyan szolgálja az adatvédelmi tájékozódást mind az érintetti joggyakorláshoz, mind az adatkezelői feladatok teljesítése érdekében.

 

Hasznos böngészést kívánunk!