Doktori iskolák akkreditációja, működése


A doktori iskolák működésének feltétele a sikeres akkreditáció és működési engedély. Az ezzel kapcsolatos útmutatást, elvárásokat a MAB dokumentumokban lehet olvasni. Ezek közül néhány fontosabb információ:

 • Akkreditáció előtt az iskola adminisztrátorának és oktatóinak, kutatóinak is frissíteniük kell az a adatokat az ODT adatbázisában.
 • Az akkreditácót a Doktori Iskola kérésére - az akkreditáció lejárta előtt legalább 6 hónappal - az intézmény kezdeményezi.
 • A MAB vizsgálatot folytat le, aminek eredményeképp akkreditálhatja az iskolát.
 • A vizsgálat eredményéről a MAB értesíti az Oktatási Hivatalt is, amely engedélyezheti a működést.
 • A MAB annyi időre akkreditálja az iskolát, amíg az életkori feltételek mellett a törzstagok és köztük az egyetemi tanárok száma és aránya a feltételeknek megfelel, de legfeljebb 5 évre.
 • A működési feltételeket az iskolának folyamatosan biztosítania kell:
  • a megfelelt minősítésű törzstagok száma legalább 7, melyek közt legfeljebb egy professzor emeritus/emerita és egy külső intézményi kutatóprofesszor/tudományos tanácsadó vehető figyelembe;
  • a megfelelt minősítésű törzstagok többsége az anyaintézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanár;
  • a doktori iskola vezetője egyetemi tanár törzstag és az MTA doktora (a tudomány doktora);
  • a törzstag tíz legfontosabb publikációja (5 a legutóbbi 5 évben jelent meg) szerepel a doktori adatbázisban;
  • a törzstagnak témavezetett hallgatója és/vagy témakiírása van abban az iskolában, amelynek törzstagja.
 • A MAB monitorvizsgálatot végezhet, ha a feltételek nem teljesülnek és megvonhatja az akkreditációt.


Fontos kiemelni, hogy az ODT adatbázisában és az iskola honlapján az iskola adait rendszeresen frissíteni kell (útmutató), mert ellenkező esetben az iskola működése veszélybe kerülhet, anyagi hátrányt is szenvedhet.