Doktori iskolák akkreditációja, működése


A doktori iskolák működésének feltétele a sikeres akkreditáció és működési engedély. Az ezzel kapcsolatos útmutatást, elvárásokat a MAB dokumentumokban lehet olvasni. Ezek közül néhány fontosabb információ:

 • Akkreditáció előtt az iskola adminisztrátorának és oktatóinak, kutatóinak is frissíteniük kell az a adatokat az ODT adatbázisában.
 • A MAB vizsgálatot folytat le, aminek eredményeképp akkreditálhatja az iskolát.
 • A vizsgálat eredményéről a MAB értesíti az Oktatási Hivatalt is, amely engedélyezheti a működést.
 • A MAB annyi időre akkreditálja az iskolát, amíg az életkori feltételek mellett a törzstagok és köztük az egyetemi tanárok száma és aránya a feltételeknek megfelel, de legfeljebb 5 évre. Ha az iskola az egyik törzstag életkori feltételeinek érvénytelenné válása után is meg tud felelni a követelményeknek (egyetemi tanárok száma, aránya), akkor ezt jelezni kell a MAB-nak, hogy az akkreditáció tovább tarthasson.
 • A működési feltételeket az iskolának folyamatosan biztosítania kell:
  • a megfelelt minősítésű törzstagok száma legalább 7, melyek közt legfeljebb egy professzor emeritus/emerita és egy külső intézményi kutatóprofesszor/tudományos tanácsadó vehető figyelembe;
  • a megfelelt minősítésű törzstagok többsége az anyaintézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanár;
  • a doktori iskola vezetője egyetemi tanár törzstag és az MTA doktora (a tudomány doktora);
  • a törzstag tíz legfontosabb publikációja (5 a legutóbbi 5 évben jelent meg) szerepel a doktori adatbázisban;
  • a törzstagnak témavezetett hallgatója és/vagy témakiírása van abban az iskolában, amelynek törzstagja.
 • A MAB monitorvizsgálatot végezhet, ha a feltételek nem teljesülnek és megvonhatja az akkreditációt.
 • A MAB évete kétszer vizsgálatot végez a feltételek telejsítésének ellenőrzésére (április 15-én és szeptember 30-án).


Fontos kiemelni, hogy az ODT adatbázisában és az iskola honlapján az iskola adait rendszeresen frissíteni kell (útmutató), mert ellenkező esetben az iskola működése veszélybe kerülhet, anyagi hátrányt is szenvedhet.