Bemutatkozás


Gyászhír

Megrendülten tudatjuk, hogy 2022. december 24-én elhunyt Prof. Dr. Szabó János szülész-nőgyógyász, klinikai genetikus, intézetünk, az Orvosi Genetikai Intézet előző tanszékvezető egyetemi tanára. Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Szabó János Professzor Úr 1947. március 9-én született Soltvadkerten. Gimnáziumi tanulmányait Kalocsán végezte, majd 1965 és 1971 között a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója volt és itt szerzett általános orvosi diplomát „summa cum laude” minősítéssel. Ezt követően teljes szakmai életútja alma materéhez, Egyetemünkhöz kötötte. 1975-ben szülészet-nőgyógyászat, 1986-ban humángenetikus, valamint 2009-ben klinikai genetika szakvizsgákat tett. 1971-től 1997-ig a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársaként dolgozott, majd 1997-ben vette át az Orvosi Genetikai Intézet vezetését intézetalapító elődjétől, Szemere György Professzor Úrtól.


Szabó János Professzor Úr orvos szakmai és tudományos érdeklődése elsősorban a magzati diagnosztikára és magzati egészségre fókuszált. Legnagyobb hatású közleménye a Prof. Dr. Gellén Jánossal társszerzőségben született munka: az 1990-ben megjelent Lancet cikkükben elsőként írták le a 12. magzati héten végzett tarkóredő mérés jelentőségét a magzati kromoszóma rendellenességek diagnosztikája szempontjából. Felfedezésükre támaszkodva került bevezetésre és terjedt el szerte a világon a genetikai ultrahang vizsgálat, mint magzati szűrő módszer. 1988-ban megvédett kandidátusi fokozata, majd 1998-ban megszerzett MTA doktora címéért összeállított dolgozata is a magzati diagnosztika és a szűrési lehetőségek témájában született.


Prof. Dr. Szabó János mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai közösség és tudományos közélet magasan jegyzett, elismert tagja volt, amelyet számos tudományos társaság vezető tisztsége és kitüntetések fémjeleztek, valamint azoknak a szakmai továbbképzéseknek a nagyszámú látogatottsága, amelyeket évtizedeken keresztül szervezett.
Professzor Urat ismerve azonban bizton kijelenthetjük, hogy számára a legfontosabb annak a több tízezer várandós kismamának a szeretetteljes visszajelzése volt, akiket legendás precizitásával, ultrahanggal megvizsgált, valamint azoknak a várandósoknak és családtervezőknek a hálája, akiknek a tanácsadás során nagy szakértelemmel, ugyanakkor mély empátiával ismertette a genetikai hátterű magzati betegségek összetett hátterét.
Szabó János Professzor Úr magzati diagnosztika területén végzett kutató-fejlesztő és betegellátó munkájának magas színvonala mindannyiunk számára példaértékű, emlékét azzal őrizzük meg, hogy továbbra is az általa képviselt nívón és szellemben végezzük betegellátó, oktató és kutató munkánkat.

A búcsúztatás és a temetés részleteiről információ január elején várható.

Prof. Dr. Széll Márta
SZAOK Orvosi Genetikai Intézet
tanszékvezető egyetemi tanára,
valamint az Orvosi Genetikai Intézet munkatársaiGenetikai Tanácsadó Ambulanciánk új helyre költözött!


2016. november 2-től megújult, modern, családbarát környezetben várjuk tisztelt Pácienseinket.


Új címünk: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B (régi Véradó épülete) II. emelet


Kérjük, Ambulanciánkat az oldalbejáraton (a külső liften) közelítsék meg.


Elérhetőségeink:


Bejelentkezés, időpontkérés: 62/545 - 967


koltozes


Kedves Érdeklődő,

Az orvosi genetika egy olyan tudományág, amely az emberi betegségek kialakulására hajlamosító örökletes tényezők vizsgálatával foglalkozik.


Az intézetünkben folyó betegellátási tevékenység során célunk betegségekre hajlamosító örökletes tényezők feltárása, megismerése. Ezen tényezők azonosításával lehetőség nyílik arra, hogy a terhesség korai szakaszában kiszűrjük azokat a kismamákat, akik esetében a születendő magzat hordozza az azonosított örökletes eltéréseket. Eredményeinket genetikai tanácsadás során a szülők elé tárjuk, megbeszélve és alaposan mérlegelve az adott betegség megjelenésének valószínűségét, kockázatát és a várható későbbi következményeket. Mindezek alapján az orvosi genetikai szakvizsgálat és a genetikai tanácsadás nagy hatással lehet a családtervezésre. A terhességhez kapcsolódó genetikai szűrővizsgálataink mellett intézetünk további betegellátó tevékenységeihez kapcsolódnak a férfi és női meddőséggel kapcsolatos vizsgálataink, illetve hematológiai rákbetegségek molekuláris genetikai diagnosztikája. Intézetünk újonnan kialakítandó profilja a ritka betegségek DNS alapú diagnosztikája.


Intézetünk másik fontos feladata az oktatás. Intézetünkben általános orvostanhallgatók számára klinikai genetika és genomika oktatása folyik magyar és angol nyelven. Fogorvos és gyógyszerész hallgatók számára humán genetika képzés, főiskolai hallgatók számára pedig a biológia alapjainak oktatása folyik graduális képzés keretei között. Intézetünk az orvosi genetika iránt érdeklődő hallgatók számára tudományos diákköri témákat biztosít, továbbá Ph.D. hallgatók posztgraduális képzésében is részt vesz.


Az intézetünkben folyó kutatás főbb célkitűzései az ún. ritka (monogénes) és gyakori (multifaktoriális) betegségekre hajlamosító eddig még nem azonosított, örökletes tényezők feltárása, funkcionális vizsgálata, valamint ezen eltérések helyreállítására génkorrekciós, génterápiás eljárások kidolgozása. Eddigi kutatási eredményeinket tudományos közlemények formájában foglaltuk össze és publikáltuk nemzetközileg is elismert, tudományos szakfolyóiratokban.


Szakképzett kollégáinkkal és megfelelő technikai felszereltséggel várjuk az orvoskollégákat, pácienseket, egyetemi hallgatókat és az orvosi genetika kérdései iránt érdeklődőket intézetünkben.


Dr. Széll Márta és az Orvosi Genetikai Intézet munkatársai