Alapítvány

„GÉN"

SZEGEDI ALAPÍTVÁNY A MAGZATI GENETIKAI BETEGSÉGEK
MEGEL ŐZÉSÉÉRT ÉS GYÓGYÍTÁSÁÉRT


A "Szegedi Alapítvány a Magzati Genetikai Betegségek Megelőzéséért és Gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet.


Az alapítvány az emberi egészség megőrzését, a betegségek primer megelőzését tűzte ki célul magzati, gyermek és felnőttkorban. Az új évezredben az egészség egyre inkább felértékelődik, legnagyobb kincsünkké válik. A jövő embere egészségesen kíván élni és ehhez a genetika új eredményei kulcsfontosságúak. A betegségeket a legkorszerűbb genetikai módszerekkel már a méhen belüli életben felismerhetjük. Felnőtt korban pedig a genetikai hajlam meghatározásával a betegséget előre jelezhetjük, illetve a betegség kialakulását elkerülhetjük.


Az alapítvány 1997-es alapítása óta eredményesen közreműködik a terhesvédelem fejlesztésében, a korszerű genetikai diagnosztika és terápia hazai megvalósításában, kutatási eredmények gyakorlatba ültetésében és rendszeres továbbképző oktatásában. Sikeresen vett részt a magzati és felnőtt genetikai betegségek, pl.: a Down kór és más kromoszóma rendellenességek, idegrendszeri hibák, (mint a koponyahiány, nyitott gerinc, stb.) igen hatékony koraterhességi genetikai szűrési technológiájának a kimunkálásában. Ez a mindennapi gyakorlatban jól bevált módszer a szegedi kutatócsoport nemzetközi jelentőségű felfedezésének köszönhetően indult el. Külföldön e terület támogatottsága lényegesen nagyobb, mint hazánkban.


Az alapítvány továbbra is feladatául tűzte ki, hogy a rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségekhez mérten, kooperációban a Szegedi Tudományegyetem intézményeivel a korszerű berendezések, laboratóriumi eszközök, és módszerek alkalmazását valósíthassa meg a Délalföldi Régióban.


Számlaszám: HVB Bank Hungary Rt.10918001-00000019-44490003


Adószám: 18460100-1-06


Kérem, hogy amennyiben a fenti célkitűzésekkel egyetért, Támogassa alapítványunkat.


 Fontos! A Rendelkező nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon olvashatóan feltünteti az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a leragasztott borítékot a hátoldalán –a leragasztást keresztben átírva- névaláírásával ellátja, és így csatolja az adóbevallásához.