Egységek

1. OSZTÁLY

Osztályvezető

Dr. Kádár Bettina Kata

Osztályvezető helyettes

Dr. Kovács János

Osztályvezető ápoló

Kovács Kalic Károly

Adminisztrátor

Lévai Liza

Cím

6720 Szeged Korányi fasor 8-10.

Telefonszám

0662-341-851

 

 

2. OSZTÁLY

Osztályvezető

Dr. Lázár Bence András

Osztályvezető helyettes

Dr. Albert Anita

Osztályvezető ápoló

Katona Enikő

Adminisztrátor

Harmatné Szűcs Gabriella

Cím

6720 Szeged Korányi fasor 8-10.

Telefonszám

0662-341-888

 

 

3. OSZTÁLY

Osztályvezető

Dr. Tóth Erika Hajnalka

Osztályvezető helyettes

Dr. Pásztor Hajnalka

Osztályvezető ápoló

Dr. Irinyi Tamás

Adminisztrátor

Gulyás Sára Kíra

Cím

6720 Szeged Korányi fasor 8-10.

Telefonszám

0662-341-955

 

 

4. OSZTÁLY (SZENTES)
SZTE SZAKK Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum

Osztályvezető

Dr. Szakács Réka

Osztályvezető helyettes

Dr. Kuklai Ildikó

Osztályvezető ápoló

Kovácsné Tenkés Éva

Adminisztrátor

Horváth Jánosné

Cím

6600 Szentes Sima F. u. 44-58.

Telefonszám

0663-313-244 (mellék: 149)

 Járóbeteg ellátás és -gondozás

Osztályvezető

Dr. Kiss-Szőke Anna

Osztályvezető helyettes

Dr. Stefanovitsné Dr. Soós Nóra

Osztályvezető ápoló

Réz Csilla

Adminisztrátor

Pataki Edina, Kovács Etelka

Cím

6722 Szeged Mars tér 20.

Telefonszám

0662-341-630, 341-631, 341-634

 

 

Klinikai pszichológia csoport

Vezető pszichológus

Dr. Andó Bálint

Elérhetőség

ando.balint@med.u-szeged.hu

Cím

6720 Szeged Korányi fasor 8-10.

Telefonszám

0662-341-601


Klinikai pszichológiai csoport

A SZTE ÁOK Klinikai Pszichológiai csoportja betegellátási, kutatási illetve oktatási feladatokat lát el.

 

Kutatás

A vizsgálatok középpontjában a neuropszichiátriai zavarok pszichofiziológiai, pszichofizikai, neurokognitív és személyiségkorrelátumainak feltárása áll.

Főbb kutatási témák:
Addiktológiai zavarok személyiség- és neuropszichológiai korrelátumai
Pszichometriai vizsgálatok
Neuropszichiátriai zavarok pszichofiziológiai jellemzői
Fájdalom pszichológiája
Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
Kognitív hanyatlás differenciáldiagnosztikai kérdései

TDK lehetőség

Közlemények

Előadások

 

Oktatás

A Klinikai Pszichológiai Csoport orvosok, fogorvosok, illetve pszichológusok graduális és posztgraduális képzéseiben egyaránt részt vesz.

Orvostanhallgatók képzése: pszichiátria gyakorlat és előadás, pszichoterápia előadás
Szakdolgozati témavezetés (magyar és angol nyelven)

Pszichológushallgatók képzése: klinikai pszichodiagnosztika, terepgyakorlat, szakdolgozati témavezetés

Fogorvostan-hallgatók: pszichiátria gyakorlat (magyar és angol nyelven), szakdolgozati témavezetés

 

Betegellátás

A Klinikai Pszichológiai Csoport pszichológusai egyaránt végeznek ambuláns formában, illetve osztályos ellátás formájában betegellátó tevékenységet.

A különböző osztályokon betegségspecifikus csoportokat tartunk, és pszichodiagnosztikai feladatokat látunk el az osztályok profiljához illesztve (1-5). Ambuláns csoportok

Pszichológiai vezetés, pszichoterápiás ellátás és az ambuláns formában történő pszichodiagnosztika kizárólag szakorvos javaslatára, szakmai és kapacitásbeli szempontok figyelembevételével történhet, előre egyeztetett időpont alapján.

 

MUNKATÁRSAK


Egyetemi docens

Dr. habil. Andó Bálint, PhD, klinikai szakpszichológus (pszichológus csoport vezető)

Dr. Rudisch Tibor, PhD, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta


Egyetemi adjunktusok

Dr. Domján Nóra, PhD, klinikai szakpszichológus (pszichológus csoport vezető helyettes)

Egyetemi tanársegédek

Dr. Kovács Ildikó PhD, klinikai szakpszichológus

Gál Bernadett Ildikó, egészség szakpszichológus

Klinikai szakpszichológusok

Fehér-Csókás Annamária, klinikai szakpszichológus
Mohácsi-Hartner Judit, klinikai szakpszichológus
Rácz Zsuzsanna, klinikai szakpszichológus (Gondozó)


Pszichológusok

Kodela Júlia

Dr. Hegedűs Klára PhD

 

 

Foglalkoztatói Munkacsoport

 

Hercegné Szendrei Erika

Vezető

Bata Anikó


Bihalné Kis Éva

Börcsök Zsuzsanna

Kézműves terápia

István Zalán

Pszichoedukáció, játékterápia, szociális készség fejlesztés

Lévai Márta

Kézműves terápia

Müller Erika

Kézműves csoport

Nagyné Vörös Ilona

Kreatív foglalkozások

Pollák Antal

Mozgásterápia

Szabó Judit Zenés foglalkozások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika Foglalkoztatói munkacsoportja betegellátási, illetve oktatási feladatokat lát el.


Betegellátás

· A munkacsoport egy integrált szocioterápiás program szerint működik, mely segíti a betegek gyorsabb felépülését, a társadalomba való reintegrálását, csökkenti a lelki betegségek szövődményeinek kialakulását a járó- és fekvőbetegeknél. Az integrált program, pszicho-edukációs, szocioterápiás, művészetterápiás, mozgásterápiás, valamint kézműves foglalkozásokat biztosít a lelki betegek részére.

· munkacsoportot pszichiátriai szakápolók, gyógyfoglalkoztatók, gyógytornászok mentálhigiénés szakemberek és művészetterapeuták alkotják.

· A betegfoglalkoztatás régi hagyományokra tekint vissza, ám önálló munkacsoportként az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai klinikáján 2011-től működik.


Oktatás

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika Foglalkoztatói Munkacsoport orvosok, illetve szakdolgozók graduális és posztgraduális képzéseiben egyaránt részt vesz.

· Orvostanhallgatók: pszichiátria gyakorlat

· Szakdolgozók: pszichiátria gyakorlat, terepgyakorlat, szakdolgozati témavezetés

 

A foglalkozásokon való részvétel pszichiáter szakorvos javaslatára történik.