Oktatás

Intézetünkben magas szintű elméleti és gyakorlati, graduális és posztgraduális, magyar és angol nyelvű képzéssel igyekszik hozzájárulni az akadémiai értékek teremtéséhez.

 

Az Intézet graduális oktatási tevékenysége


Általános Orvostudományi Kar

I-V. évfolyam:

  • Klinikai önkéntes munka


III. évfolyam:

  • 1. Kórélettan a betegágynál I. Szepszis

Pathophysiology at the bedside I. Sepsis

Kórélettani ismeretek alkalmazása a mindennapi gyakorlatban szepszis során. (Kötelezően választható 1 féléves tárgy.)

  1. Kórélettan a betegágynál II. Alkalmazott kardio-respiratorikus élettani és kórélettani ismeretek

Pathophysiology at the bedside II. Applied Cardiorespiratory Pathophysiology Betegbemutatással egybekötött esetismertetésekre felfűzött képzési forma, mely közelíteni igyekszik egymáshoz az elméleti és gyakorlati megközelítést, az alap- és klinikai ismereteket kardiorespiratorikus fókuszponttal.

(Kötelezően választható 1 féléves tárgy).

  1. Alapvető betegágy melletti készségek Készségfejlesztő (skill) központban végzett eszközös és szimulációs gyakorlatok, az elmélet gyakorlatba ültetése magas hűségű modelleken.

(Szabadon választható 1 féléves tárgy)


IV. évfolyam

  1. Bevezetés a kritikus állapotú beteg ellátásába. Skill központban eszközös és szimulációs gyakorlatok az elméleti órák támaszkodva.

(Kötelező 1 féléves tárgy.)

  1. Ultrahang vizsgálatok a kritikus állapotú betegek ellátásában. Kiscsoportos gyakorlati képzés az ultrahang aneszteziológiai és intenzív terápiás használatáról.

(Szabadon választható 1 féléves tárgy).


V. évfolyam

  1. Aneszteziológia és intenzív terápia I.-II. előadás

Anesthesiology and Intensive Therapy I.-II. Lecture

Aneszteziológia és intenzív terápia I.-II. gyakorlat

Anesthesiology and Intensive Therapy I.-II. Practice

Az intézet fő tantárgya, oktatása során a hallgatók megismerkednek a műtői gyakorlattal, betekintést nyernek az intenzív terápia multidiszciplináris jellegébe. Az elméleti órák mellett a hallgatók gyakorlatok során (2-3 fő egy oktatóval) tevékenyen részt vehetnek a műtői munkában(pl. maszkoztatás, vénaszúrás) az intenzív osztályon a betegek esetközpontú megbeszélése során az egyes kórképek és az egymáshoz kapcsolódó betegségek áttekintése zajlik interaktív módon, valamint itt is lehetséges természetesen asszisztálás az intenzív osztályon zajló gyakorlati beavatkozásokhoz.

(Kötelező, 2 féléves tárgy, kollokviummal zárul).

  1. Klinikai táplálás (szabadon választható 1 féléves tárgy). Szakmákon átívelő, mindennapi gyakorlatban hasznosítható tantárgy, hogy a hallgatók minél kiterjedtebb ismeretekkel kerüljenek ki az egyetemről ezen a területen is.

(Szabadon választható 1 féléves tárgy).

 


Fogorvostudományi Kar

IV. évfolyam

Emergency Medicine and Anesthesiology in Dentistry, Lecture, Practice

A fogorvosi sürgősségi betegellátás elméleti és gyakorlati alapjai, a fogászati rendelőben előfordulható, nem várt események felismerése, ellátása. Újraélesztési ismeretek, skill gyakorlat.

(Kötelező 1 féléves tárgy.)

 

Kedves Hallgatók!

A továbbiakban minden oktatási információnak a Coospace és a Neptun nyújt színteret!