Munkatársak

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben 2023 tavaszán az Intézetvezetővel együtt 59 szakorvos dolgozik, 17 kolléga szakképzési rendszerben vesz részt. Az Intézetvezető-, valamint 5 részlegvezető intenzíves ápolónk mellett 87 direkt szakápoló dolgozik, munkájukat 8 segédápoló segíti. A műtőkben a vezető aneszteziológiai asszisztens 41 szak-, és 11 asszisztens munkáját koordinálja. A betegellátásban részt vesz két pszichológus is, akiknek munkája szükség esetén kiterjed a hozzátartozók számára nyújtott segítségre is. A tágabb értelembe vett gyógyító munkába napi rendszerességgel bekapcsolódnak a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részéről a különböző szakterületek szakorvosai konzílium adásával, valamint a gyógytornász, dietetikus kollégák.


Büszkék vagyunk arra, hogy az aneszteziológia és intenzív terápia komplexitásának megfelelően orvosaink közül többnek belgyógyászat, kardiológia, ráépített intenzív terápiás, pulmonológia, nefrológia, infektológia, családorvostan, bőrgyógyászat szakvizsgája van, ezek másodszakképesítések száma jelenleg 16, és egy további kollegánk kardiológia szakvizsga megszerzésén dolgozik. Munkatársaink jelentős egyetemi oktató feladatokat végeznek magyar és angol nyelven, elméleti és gyakorlati, valamint graduális és posztgraduális színtereken. Többen szisztematikusan tudományos munkát végeznek, akadémiai oktatói feladatokat kitűzve maguk előtt. Nagyon fontosnak érezzük, és szintén büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Intézetünkben az asszisztensek és az ápolók körében 80 kollegának diplomája van.


Nehéz helyzetekben jelent számunkra olykor könnyedebb túllendülést, hogy a 150-160 diplomás munkatárssal, 9 orvosi szakmában megszerzett 75 szakvizsgával Intézetünk „kitesz egy kisebb kórházat”. Az igazán kritikus szituációkban azonban a legnagyobb segítséget a közösségünk számára azok a folyosói falon sorjázó bekeretezett képek, levelek, üzenetek jelentik, melyeket a már meggyógyuló betegeinktől kaptunk.