Előadásomban egyetlen témát járok körül: mi is az az ukrónia?

A kérdés szétszálazandó. Egyrészt megválaszolható etimológiai szinten, illetve a szűk fogalomtörténetre fókuszálva. Másrészt megválaszolható és megválaszolandó tartalmibb módon is: valójában mi az ukrónia? Harmadrészt érdemes választ találni arra is, hogy miért lehet érdekes és fontos manapság az ukróniával, az ukronikus gondolkodással foglalatoskodás.

Eleven valóságtapasztalataink szólnak a legkülönbözőbb, egymást kizáró, homlokegyenest ellenkező lehetőségek radikális egyidejűségéről. Az ukronikus vizsgálódás ennek megértésben nyújthat segítséget – ideális esetben egyaránt figyelve a post-truth, illetve a még sosem látott variációk tárházát felvonultató eszképizmus, a valóságvesztés kihívásaira, másrészt reális alternatívák végiggondolására, mozgásterek és kényszerpályák tudatosítására s egyáltalán a kritikai potenciál gyarapítására késztetve. Az ukrónia központi problematikája, éltető centruma – lett légyen szó akár Bibó 1968-as esszéjéről, alternatív történelmi alkotásról vagy akár filozófiai fikcióról – a jelen lehetséges visszahódítása, a merev kényszerpályán mozgó jelen elképzelésének fellazítása.

Előadónkról

Czeglédi András az SZTE BTK Filozófia Tanszékének habilitált egyetemi docense. Az ELTE BTK-n diplomázott 1998-ban, filozófia-esztétika szakon, s itt szerzett PhD fokozatot is 2009-ben. Kitüntetett érdeklődési területe a nietzschei bölcselet, ill. a modern és kortárs művészetelmélet; az utóbbi időben sokat foglalkozik az ukrónia problémájával. Tanári és publikációs tevékenységét folyamatosan igyekszik összehangolni fordítói, szerkesztői és folyóirat-szerkesztői működésével. Szívügyének tekinti a szakmai tehetséggondozást: a nemzetközi középiskolai filozófiai olimpia, az IPO bírálóbizottsági tagja. 2004-ben a Balassa Péter-életműsorozat egyik útjára indítója. 2003 óta részt vesz a 2000 c. irodalmi és társadalmi havilap szerkesztésében, 2013-tól a lap megszűnéséig felelős kiadóként. Kötetei a L’Harmattan és a Typotex kiadónál jelentek meg, teljes publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10031244