foto_honlapra


A genetika tudománya számos modellszervezet felhasználásával jutott el a sejtbiológiai, fejlődésbiológiai folyamatok felderítéséhez és ezen keresztül az azokat befolyásoló gének azonosításához. A modellszervezetek felhasználásával lehetőségünk van a betegségek hátterében álló genetikai változások azonosítására, illetve terápiák kidolgozására. Az előadás során a klasszikus modellszervezetek jelentősége mellett, kitérek a szekvenálások és a CRISPR technológia korában elérhető, a tudományos kérdésekhez legmegfelelőbb új modellszervezetek használatára. Szeretném kiemelni a nemzetközileg több mint száz éve használt ecetmuslica modellt és bemutatni a hozzá köthető legfontosabb kutatási eredményeket. Előadásomban bemutatom, hogy a szegedi kutatócsoportok az elmúlt több mint 50 évben milyen tudományterületeken használták és használják a mai napig is töretlen sikerrel az ecetmuslicát.

Előadónkról

Sinka Rita egyetemi tanulmányokat követően a fejlődésgenetikai kutatásokkal, azon belül is a női ivarvonal és a korai embriogenezis genetikai szabályozásának vizsgálatával az SZBK Genetikai Intézetében, Prof. Erdélyi Miklós csoportjában foglalkozott. Itt ismerkedett meg a klasszikus és molekuláris genetika egyik kedvelt modellszervezetével az ecetmuslicával (Drosophila melanogaster). A PhD megszerzését követően 6 évet töltött az angliai Cambridge-ben. A Cambridge University Genetikai Tanszékén Prof. David Glover csoportjában a sejtciklus szabályozásában szerepet játszó géneket azonosított és jellemzett, majd 4 évig Dr Sean Munro csoportjában a membrántranszport folyamatokat vizsgálta klasszikus és molekuláris genetikai módszerekkel az MRC Laboratory of Molecular Biology, Sejtbiológiai Intézetében. 2009-ben az SZTE TTIK Biológia Intézetében, a Prof. Maróy Péter által vezetett Genetikai Tanszéken alapította meg kutatócsoportját és kezdte el önálló kutatói munkáját. Kutatócsoportja a hímivarsejtek fejlődésében szerepet játszó gének azonosítását és jellemzését végzi Drosophila modell használatával. A kutatás mellett az elmúlt 15 évben bekapcsolódott a tanszéken folyó oktatásba és 2022-től vezeti a Genetikai Tanszéket.