Az előadásban megidézve az egyes történeti korszakokat, a divat társadalomformáló szerepét kutatjuk. Megvizsgáljuk, hogy a különböző társadalmi szerveződéstípusokban milyen funkciót töltött be a divat, hogyan jelenített meg születésbeli, rangbeli, vagyoni, hatalmi különbségeket, vagy éppen hogyan teszi lehetővé az egyes társadalmi rétegek közötti átjárást. Vizsgáljuk a divatot, mint utánzást (Herbert Spencer), és mint a hasonulás/elkülönülés pszichés vágyának kifejeződését (Georg Simmel).

Előadónkról

Fekete Mariann szociológus, diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot. Ifjúság- és oktatásszociológiát, módszertani tárgyakat tanít. Kutatási területe: ifjúsági sebezhetőség, az ifjúság szabadidős terei, ifjúsági életmód, szabadidős tevékenységek és kultúrafogyasztás a digitális korban.