Jóllehet ma már szinte mindenki találkozhatott a 3D nyomtatással, a technológia fejlesztése több mint 4 évtizedes múltra tekint vissza. Alapötlete - testek additív úton történő létrehozása - szemtelenül egyszerű, mégis forradalmian újszerű és a klasszikus gyártástechnológiák számára elképzelhetetlen testek és viselkedések kialakítását teszi lehetővé. A technológiai megoldások fejlesztése révén ma már nem az az elsődleges kérdés, hogy létre tudunk-e hozni egy testet additív úton, hanem sokkal inkább az, hogy a technológia nyújtotta előnyöket milyen célok érdekében akarjuk és érdemes latba vetni. A tudomány és orvoslás pedig mindenképpen olyan területek, ahol mindíg van igény az újszerű megoldásokra.
Az előadásban röviden bemutatom milyen folyamatokon alapul az additív gyártás 7 technológiája. Ezt követően pedig saját és nemzetközi példákat bemutatva világítok rá, hogy az additív gyártás unikalitása hogyan teszi lehetővé tudományos, illetve egészségügyi kihívások megoldását.


Az előadás megvalósulását az RRF-2.1.2-21-2022-00012 azonosítószámú, Komplex Digitális Modellváltás – intelligens fokozatváltás projekt támogatja.
A projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében valósul meg.

Előadónkról

geretovszkyGeretovszky Zsolt Szegeden doktorált, majd éveket töltött a londoni UCL-en, illetve a svédországi Lund egyetemén. 2016 óta habilitált docensként vezeti a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézetének Nano- és Mikromegmunkálási Laboratóriumát. Jelenleg 2 posztdok, 5 PhD és több alap- és mesterszakos hallgató munkáját irányítja. Szakterülete a lézeres anyagmegmunkálás, nanorészecskék fizikai úton történő előállítása, valamint az additív gyártás és eyek alkalmazási területeinek kutatása. Kezdeményézésére jött létre az SzTE IKIKK 3D Központja, amelynek 2022 óta szakmai vezetője. Közel 70 referált folyóiratcikk szerzője, független hivatkozásainak száma 900 feletti.

Szakmai önéletrajz

Válogatott publikációk