Szent-Györgyi Albert életpályája a régi Osztrák-Magyar iskolarendszer, a két háború közötti magyar és tudomány- és kultúrpolitika, valamint a XX. század világméretű katasztrófáinak érdekes, példaértékű terméke. Kreativitása, a legendás „látni azt, amit mindenki lát és gondolni arra, amire még senki sem gondolt” attitűdje révén máig ható tudományos alapismeretek születtek az anyagcsere integráció, a bioenergetika és az izombiokémia területén. Igazságérzete, bátor konfliktus vállalása nemegyszer életveszélyes helyzetekbe sodorta az I. világháború, a német fasiszta megszállás, a kommunista diktatúra, illetve a vietnami háború éveiben. Az oktatás-nevelés, a tudományos kutatás, a kultúra iránti alázata nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tanítványai, volt munkatársai emberöltőkre meghatározó szerepet vihettek ezen örökség megőrzésében, továbbfejlesztésében idehaza és külföldön egyaránt. Példamutatása, helytállása, életbölcsességét összegző munkái ma is hasznos útmutatásként szolgálhatnak a magyar ifjúság számára.


Előadónkról

Laszlo_DuxDr. Dux László 1978-ban szerzett általános orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1985-ben az orvostudomány kandidátusa, 1989-ben az orvostudomány doktora fokozatot ért el. 2020-ban a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjává választották.

Elsőéves hallgatóként kezdett el dolgozni az Orvostudományi Kar Biokémiai Intézetében, ahol 1990-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, majd 1993-tól 2019-ig tanszékvezetőként irányította az intézetben folyó oktató- és kutatómunkát.

Közel hét évet dolgozott külföldi kutatóintézetekben (State University of New York USA, Universitet Konstanz Németország, Hammersmith Hospital London, Cornell University Ithaca New York USA) Kutatási területe az izombiokémia, ezen belül, az iontranszport, a regeneráció, a molekuláris adaptáció szabályozása.

1992 és 1997 között a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem oktatási rektorhelyetteseként szolgált.

1992 és 1998 között ujjászervezte és vezette az Egyetem Központi Klinikai Kémiai Laboratóriumát.

1993 tól az ÁOK Biokémia, Biofizika, Sejtbiológia PhD programjának vezetője, 2008-tól SZTE ÁOK Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolájának vezetője.

2003 és 2010 között a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke volt. Bioetikát oktat a Kaszap István Jezsuita Szakkollégiumban.

2010 és 2012 között a NEFMI Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért felelső helyettes államtitkáraként szakmailag irányította a Nemzeti Felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. tv) megalkotását.

Több mint 40 magyar, angol és német évfolyam választotta legjobb oktatójának.


Szakmai önéletrajz

Válogatott publikációk