Az előadó kísérletet tesz az egyetemi jogászképzéseurópai és magyarországi jellemzőinek bemutatására, a kolozsvári és a szegedi egyetem jogi karainak bemutatására. Továbbá, sor kerül az oktatás infrastruktúrájának és személyi feltételeinek ismertetésére, a kolozsvári és szegedi egyetemi jogászoktatás ismertetésére. Az előadás a meghatározó jogászprofesszorok bemutatásával zárul.

Előadónkról

letoltesDr. habil. Antal Tamás a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe a magyar és az egyetemes alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a polgári és a népi demokratikus kor hazai közigazgatására, törvénykezésére, Szeged helytörténetére (19–20. század), valamint az angol esküdtszék fejlődésére. Érdeklődési körébe tartozik még a magyar közjog, különös tekintettel az igazság- és jogszolgáltatási szervezetre, a képviseleti szervek és a kormányzati szintű igazgatás működésére, az államhatalmi szervek egymáshoz való viszonyára, valamint a helyi önkormányzatokra.

12 önálló kötet szerzője, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Bizottságának tagja.