Témavezetés

Témavezetői feladatok | Témavezető-váltás | Kettős témavezetés

A témavezető irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a tudományos fokozatszerzésre való felkészülését. Az elvárásokat részletesebben a MAB doktori iskola bírálati szempontjai adják meg.


A témavezetőről

 • Tudományos fokozattal kell rendelkeznie;
 • Tevékenységének önálló és dokumentáltan eredményes kutatómunkára, publikációs tevékenységre kell alapulnia;
 • Személyét az iskola doktori tanácsa javaslatára a TDT hagyja jóvá;
 • Egy témavezetőnek egy időben legfeljebb hat doktorandusza lehet;
 • Témavezető utólag nem rendelhető doktoranduszhoz, kivéve a témavezető-váltást. A MAB utólagos dokumentálást nem tart elfogadhatónak, antedatálást a témavezetéssel kapcsolatban sem ismer el. Ilyen eset a témavezető kizárását eredményezi az akkreditációs eljárásból.


Témavezetői feladatok

 • Kutatási téma kiírását kezdeményezheti, melyet az iskola tanácsa hagyhat jóvá;
 • Kurzusokat javasol a doktorandusza számára;
 • Értékeli a doktorandusz kutatómunkáját, véleménye alapján kaphat publikációkért krediteket a képzési/kutatási program vezetője igazolásával;
 • Véleményezi a doktorandusza minden második beszámoltatási időszak végén készített beszámolóját a doktori iskola tanácsa részére;
 • Egyetértése esetén bízható meg a doktorandusz szakmai előmenetelét nem hátráltató, kutatási, oktatási többlet faladatok ellátására az intézményen kívüli jogviszonyban;
 • Értékeli a doktorandusz a komplexvizsga-bizottság számára;
 • Témavezetője, konzulense lehet egyéni felkészülőknek, ha a doktori iskola számukra témavezetőt/kon­zu­lenst jelöl ki;
 • Adatait rendszeresen karbantartja az ODT adatbázisában (útmutató)
 • Doktoranduszait mentorálja, irányítja a publikációs tevékenységüket, az értekezés és tézisfüzet elkészítését.


Témavezető-váltás

 • Témavezető-váltást kezdeményezhet a doktorandusz és a témavezető is.
 • A képzés sikeres befejezése (azaz az abszolutórium megszerzése után) nem lehetséges témavezető-váltás. Utólagosan nem rendelhető más témavezető a doktoranduszhoz, a fentebb említettek szerint a MAB ezt visszamenőleges dokumentálásnak tartja, amit határozottan elutasít.
 • A témavezető-váltás engedélyezéséről a doktori iskolák tanácsa javaslata alapján a TDT-k a döntenek.
 • Megfelelő feltételek teljesülése esetén (legalább egy éves témavezetés) társtémavezetőnek tekinthető mindkét témavezető (a MAB doktori iskolák bírálati szempontjai alapján).


Kettős témavezetés

 • A kettős témavezetés megengedett, ha a téma szakmai szempontjai (interdiszciplináris jellege, a kutatás módszerei) indokolják.
 • A témavezetők mindketten érdemben kell segítsék a doktorandusz munkáját.
 • A témavezetők egyikét felelős témavezetőként kell megbízni.
 • A kettős témavezetést már a téma kiírásakor (így a www.doktori.hu honlapon is) egyértelművé kell tenni.
 • Kettős témavezetés kettős fokozatszerzés esetén is lehetséges.