A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika története


Az 1920-es évek elején költözött Szegedre az orvosképzés Kolozsvárról, így ebben az időben kezdődött a szülészet-nőgyógyászat oktatása egyetemi szinten. Ekkor a Klinika igazgatója Kubinyi Pál lett, akit abban az időben az ország legjobb nőgyógyászati dagantértőjének tartottak.


BatizfalvyJanos_professzor

Évekkel később Batizfalvy János a Klinikán posztoperatív osztályt, izolált újszülött osztályt, valamint terhesambulanciát létesített. A hallgatók oktatása terén bevezette a Szülészeti propedeutika, a Házasélet hygienéje, valamint a Szülészeti műtéttan tantárgyakat. Batizfalvy János érdeme a klinikát övező kert parkosítása, amely a mai napig kellemes környezetet és pihenési lehetőséget biztosít a Klinika betegei számára.

 

 


SzontaghFerenc_professzorNem sokkal Batizfalvy professzort követően Szontágh Ferenc vette át a Klinika irányítását, aki elsősorban műtéttannal, endokrinológiával és a terhesség élettani, kórélettani kérdéseivel foglalkozott. Munkássága alapvetően meghatározta a magyar szülészet-nőgyógyászatot, nagy hangsúlyt fektetett a terhességi táplálkozásra. Az ő munkásságához kötődik az első magyar méhen belüli fogamzásgátló eszköz, a Szontágh-hurok. Szontágh professzor a Klinika vezetése mellett később dékán, majd egyetemi rektori kinevezést is kapott. Jelenleg az ő nevét viseli 2006-ban felújított, légkondícionált tantermünk is.

 SzontaghFerenc_emlekt


Ezt követően a Klinika vezetését Sas Mihály veszi át, akinek irányításával megkezdődik a gyermeknőgyógyászati szakrendelés. Sas professzor mintegy 15 évig irányítja a Klinikát, munkásságának tiszteletére 1999-ben emléktáblát avattak a Klinika épületében.


Sas_Mihaly_emlekt


KovacsLaszloprofesszor1990-től Kovács László lesz az intézmény vezetetője 9 évre. Kovács professzor meghatározó személyisége a magyar szülészet-nőgyógyászati munkának és kutatásnak, a perinatológiai ellátás fejlődésének ikonikus alakja. Vezetése alatt a Klinika és az Egészségügyi Világszervezet kapcsolata rendkívül szorossá vált, amelyet számtalan közös kutatómunka és fejlesztés bizonyít. A nemzetközi kapcsolatokat erősítette a több nemzetű Alpok-Adria Kongeresszus sorozat megszervezése, mely azóta is évente kerül megrendezésre. Számos hazai és külföldi társaság elnökeként, illetve tiszteletbeli társasági tagként képviselte a magyar szülészetet és a Szegedi Női Klinikát. Kovács professzor 2004-ben Professor Emeritus kitüntetést kapott.

 

 

PalAttila_professzorElődeinek munkáját folytatva 1999-ben Pál Attila került a Klinika élére. 2015-ig tartó vezetése alatt a Klinika szinte minden területe megújult. Korszerűsítésre került az ambulancia, az ultrahang és CTG laboratórium, a sterilizáló egység, a szülőszobai részleg. Új műtő épült a császármetszések céljára, exkluzív kórtermek kerültek kialakításra, megszépültek a nővérszobák, a tanterem, a klinika parkolója. Korszerű eszközök kerültek beszerzésre mind a műtő, mind pedig az újszülöttellátást illetően. Pál professzor számos hazai és nemzetközi társaság vezetőjeként, illetve vezetőségi tagjaként a tudományos életben is teljes mellszélességgel képviselte Klinikánkat.

 

 

nemethg

A fejlesztések folytatását és a megújulás lendületének megtartását helyezte előtérbe Németh Gábor, aki 2015.11.23. óta vette át a Klinika irányítását. Vezetése alatt a műtéti repertoár tovább bővült, végrehajtotta a graduális képzés és a szakmai továbbképzés reformját. A Klinika tudományos tevékenysége, valamint a más hazai intézményekkel való viszonya és kooperációja tovább javult.