Családorvosi Intézet és Rendelő

Foglalkozás egészségügyi szolgálat új helyen

A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat jelenleg két helyen a Kálvin tér 5. szám alatt működik. A hallgatók ellátását viszont részben a Tisza Lajos krt. 109. alatt található rendelőnkben végezzük. Az orvosok rendelési helyét, idejét, illetve a bejelentkezési telefonszámot a Foglalkozás-egészségügyi szolgálat menüpontban találják meg.


Családorvosi Intézet és RendelőA Családorvosi Intézet és Rendelő története, tevékenysége

Az Intézet 1996-ban kezdte meg önálló tevékenységét a SZOTE Általános Orvoskarán 1991-ben alakult Családorvosi Oktató Csoport jogutódjaként.

Elsődleges küldetése a rendszerváltás után megindult többszintű profil oktatási feladatok teljesítése volt, 1991-től az orvostanhallgatók, 1992-től a háziorvos rezidensek, 1993-tól pedig a rendszerben működő, akkor szakképesítéssel még nem rendelkező orvosok felzárkóztató háziorvostan képzése volt és maradt, 1998-tól pedig kiegészült a háziorvosok kötelező továbbképzéséből adódó oktatási feladatok teljesítésével.

Graduális szinten az orvostanhallgatók 70-90%-át oktatjuk közel 20 éve két félévben Családorvosi Ismeretekre, évente 40-50, felerészben frissen végzett, felerészben más szakmából átkerülő orvos szakképzését és szakképesítését valósítjuk meg. Előbbieken túl a régióban működő mintegy 1.000 háziorvos számára biztosítunk megfelelő számú és minőségű programokat továbbképzési kötelezettségük maradéktalan teljesítésére, ld. előbb.

Az intézet megalakulása óta működtet oktató Családorvosi Oktató Rendelőt, mely többek között a hallgatóság gyakorlati képzését szolgálja.

Kezdettől folyik tudományos tevékenység az Intézetben önállóan, illetve más egyetemi és/vagy külső kutatók, kutató csoportok együttműködésében. A tudományos tevékenységet a kezdetek óta mindenekelőtt pályázati forrásokból fedezzük. Elsősorban azokban a projektekben nyertünk tapasztalatokat, amelyekben a háziorvos kollegák és praxisaik adatszolgáltatása képezte a kutatások lényegét, magunk pedig a koordinációban az eredmények feldolgozásában és közzétételében működünk közre.


Tisztelettel:

Dr. habil. Ágoston Gergely
tanszékvezető egyetemi docens