Családorvosi Intézet és Rendelő


Családorvosi Intézet és RendelőA Családorvosi Intézet és Rendelő története, tevékenysége

Az Intézet 1996-ban kezdte meg önálló tevékenységét a SZOTE Általános Orvoskarán az 1991-ben alakult Családorvosi Oktató Csoport jogutódjaként. Elsődleges küldetése a rendszerváltás után megindult többszintű profil oktatási feladatok teljesítése volt, 1991-től az orvostanhallgatók, 1992-től a háziorvos rezidensek, 1993-tól pedig a rendszerben működő, akkor szakképesítéssel még nem rendelkező orvosok felzárkóztató háziorvostan képzése volt, 1998-tól pedig kiegészült a háziorvosok kötelező továbbképzéséből adódó oktatási feladatok teljesítésével. Graduális szinten az orvostanhallgatók 70-90%-át oktatjuk közel 20 éve két félévben Családorvosi Ismeretekre, évente 40-50, felerészben frissen végzett, felerészben más szakmából átkerülő orvos szakképzését és szakképesítését valósítjuk meg. Előbbieken túl a régióban működő mintegy ezer háziorvos számára biztosítunk megfelelő számú és minőségű programokat továbbképzési kötelezettségük maradéktalan teljesítésére. Az intézet megalakulása óta működtet oktató Családorvosi Oktató Rendelőt, mely többek között a hallgatóság gyakorlati képzését szolgálja. Kezdettől folyik tudományos tevékenység az Intézetben önállóan, illetve más egyetemi és/vagy külső kutatók, kutatócsoportok együttműködésében. A tudományos tevékenységet a kezdetek óta mindenekelőtt pályázati forrásokból fedezzük. Elsősorban azokban a projektekben nyertünk tapasztalatokat, amelyekben a háziorvos kollegák és praxisaik adatszolgáltatása képezte a kutatások lényegét, magunk pedig a koordinációban az eredmények feldolgozásában és közzétételében működünk közre.


A Családorvosi Intézet és Rendelő Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatot működtet, melynek elsődleges feladata a Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak és hallgatóinak, valamint a szerződött intézmények jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátása. Ez évente több, mint 15.000 fő foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátását jelenti. A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat munkája során szorosan együttműködik a Védelmi Irodával, a Kórházihigiénés Osztállyal, az SZTE munkaügyi szervezeti egységeivel, a Tanulmányi Osztályokkal, a népegészségügyi és munakvédelmi hatósággal. A munkavállalók számára foglalkozás-egészségügyi témakörben oktatást is tartanak kollégáink.


Tisztelettel


Dr. habil. Ágoston Gergely
tanszékvezető egyetemi docens