Szegedi Tudományegyetem  Ahol tudás és szándék találkozik

Pályázati Iroda
Pályázati Iroda
Köszöntő

A Pályázati Iroda feladata az SZTE Általános Rektorhelyettese irányításával az egyetemen születő pályázatok elkészítésének és beadásának támogatása, valamint a hazai és az európai uniós pályázatokon való részvétel ösztönzése. Az iroda a Szegedi Tudományegyetem Pályázati Szabályzata értelmében az alábbi feladatokat látja el: pályázati felhívások figyelése, és azok közzététele; az egyetemre érkező pályázati felhívások közzététele; a központilag továbbítandó pályázatok esetében a pályázati szándék felismerése, az érintettek közötti egyeztetés, pályázatok összegyűjtése, továbbítása; intézményi szintű nyilatkozatok, igazolások és aláírási címpéldányok biztosítása a pályázó számára; az egyetemre vonatkozó azonosító adatoknak a pályázó számára történő rendelkezésére bocsátása; pályázati tanácsadás; a szükséges adatszolgáltatás, a megfelelő szintű ellenjegyzés birtokában a hiánytalanul összeállított pályázat cégszerű aláíratása, pályázó részére történő visszaadása, valamint közreműködés a nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek előkészítésében.

 (A Szegedi Tudományegyetem Pályázati Szabályzatát lásd az „SZTE Pályázati Szabályzata, eljárásrend” menüpont alatt!)

Kérem, hogy a pályázatokkal kapcsolatos problémáikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal forduljanak a Pályázati Iroda munkatársaihoz.

 

Eredményes pályázást kívánunk!

Csincsák Krisztián

megbízott irodavezető