Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek
Fejlesztési Projektek
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósított fejlesztéseink

2011 és 2013 között hazánk 2000 milliárd forint európai uniós támogatás és hazai forrás felhasználásával számol.

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését. Szemléletében és célkitűzéseiben egyértelműen harmonizál az Európai Unió 2020-ig szóló gazdaságpolitikai stratégiájának célkitűzéseivel. Az Európa 2020 stratégia céljai és a magyar gazdaságpolitika prioritásainak találkozása világosan tükröződik az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaiban is.

A Szegedi Tudományegyetem Új Széchenyi Terv pályázatai által támogatott projektjeit a következő oldalakon mutatjuk be.

A Horizont 2020 az EU eddigi legnagyobb kutatási és innovációs programja. A segítségével több áttörés, felfedezés és világelső meglátás születhet meg úgy, hogy a laboratóriumok nagyszerű ötleteit elviszi az üzleti megvalósításig. Hét éven keresztül (2014 és 2020 között) csaknem 80 milliárd EUR(1) keret áll rendelkezésre – azokon a magán- és nemzeti állami befektetéseken túl, amelyeket ez a pénz magával vonz.
Az Interreg CENTRAL EUROPE program keretében kilenc közép-európai ország intézményei valósítanak meg együttműködési projekteket. A programterület Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia teljes területét, valamint Németország és Olaszország egyes régióit foglalja magába. A program keretében az innováció és versenyképesség, a széndioxid-kibocsátás csökkentése, a természeti és kulturális örökség védelme, valamint a közlekedés és mobilitás területén nyílik lehetőség együttműködési projektek kidolgozására.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósított fejlesztéseink

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz.

Az Európai Uniós támogatások és a vidékfejlesztési támogatások együtt közel 8.000 milliárd forintot jelentenek.

2007 és 2013 között rendelkezésre álló Európai Uniós források felhasználásának érdekében Magyarország elkészítette hét évre szóló nemzeti fejlesztési tervét. A nemzeti fejlesztési terv – amely hazánkban az Új Magyarország Fejlesztési Terv nevet kapta - meghatározza azokat a fejlesztési terülteket, ahol Magyarország összehangolt állami és uniós fejlesztéseket kíván megvalósítani és amelyekre az ország az uniós fejlesztési forrásokat koncentrálni szeretné.

A Szegedi Tudományegyetem Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai által támogatott projektjeit a következő oldalakon mutatjuk be.

A határon átnyúló fejlesztések keretében megvalósított projektjeink

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, 2007 és 2013 között a határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró (közel 65 milliárd forint) részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre.

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében hét évre (2007-13) összesen 50,1 millió Euró közösségi támogatás (IPA) áll rendelkezésre. Az Európai Bizottság és Svájc által aláírt, a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásból Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 milliárd forint).

A Szegedi Tudományegyetem határon átnyúló együttműködések pályázatai által támogatott projektjeit a következő oldalakon mutatjuk be.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap, amelynek forrása a vállalkozások által befizetett innovációs járulék és annak költségvetési kiegészítése. Az NKFI Alapból 2018-ban több mint 80 milliárd forint keretösszegű felhívást jelentet meg az alap kezelője, az NKFI Hivatal. A felhívások a felfedező kutatást, a vállalati innovációt, a vállalkozások és a kutatóhelyek együttműködését kiegyensúlyozottan ösztönzik.
Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja. Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást.