2022. december 8., csütörtök

Publikálás, könyvtári információk

A doktori iskolák a fokozatszerzés feltételeként az iskolák előírnak publikációs minimumkövetelményeket. A publikációs minimumkövetelmények teljesítése nem garantál sikeres fokozatszerzést, érdemes inkább úgy fogalmazni, hogy ezek teljesítése nélkül nem szerezhető meg a PhD fokozat.


A publikálás fontos része a doktori fokozat megszerzésének, a publikációk készítéséért a doktorandusz krediteket is kaphat a doktori iskola képzési tervében megadott módon. A képzési terv megtalálható az iskola ODT adatbázisában.

A publikálással kapcsolatban hasznos információk találhatók az SZTE Klebelsberg Könyvtár szerzőknek szóló oldalain.


A publikációk bibliográfiai adatait rögzíteni kell a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisban a disszertációt és a téziseket azonban nem, mivel a disszertáció rekordját a digitális azonosítóval (DOI) ellátás után a Klebelsberg Könyvtár hozza létre. Az MTMT-ben rögzített publikációkat fel kell tölteni az SZTE Publicatio Repozitóriumba az SZTE Szenátusi határozatának megfelelően. A szerzői azonosítás egyértelműsége érdekében érdemes ORCID azonosítót igényelni.


Alapvetően a szakterület elismert, rangos kiadványaiban, fórumain érdemes publikálni, melyeket a témavezetők jól ismernek. Az ilyen közlemények adják biztos alapját a sikeres védésnek, a bírálókat segítenek meggyőzni az eredmények színvonalasságáról. Újabb vagy kevésbé ismert fórumok esetén érdemes óvatosnak lenni, részletesen tájékozódni. A gyenge minőségű vagy rossz hírű helyeken megjelent közlemények a védés sikerességét is kockáztathatják. Segíti a tájékozódást az MTMT folyóiratokról információkat adó oldala is. Az általános adatok mellett itt megtalálható, hogy egy folyóirat lektorált-e, illetve úgynevezett parazita folyóirat-e.