Külföldi részképzés

A doktorandusz részt vehet más hazai vagy külföldi egyetem képzéseiben, tanulmányúton. A szabályzat szerint a doktorandusz más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján szerzett tanegységeinek vagy dokumentált teljesítményének beszámításáról a doktori iskola tanácsa dönt.