Abszolutórium

A doktorandusz a hat illetve az új képzésben nyolc beszámoltatási időszak eredményes lezárása után végbizonyítványt (abszolutóriumot) kap, ami annak dokumentuma, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett (megszerezte a szükséges mennyiségű kreditet).

  • A három éves képzés esetén a fokozatszerzési eljárás az abszolutórium megszerzése után kezdődik, kivéve az egyéni felkészülők esetében.
  • A négy éves képzésnél az abszolutórium megszerzése feltétele doktori értekezés benyújtásának.