Szüneteltetés, halasztás

A hallgatói jogviszony szüneteltetésének módját a szabályzat IV. fejezetének 43-45. pontjai, valamint az Nftv. 45. § (1)-(3) pontjai rögzítik.

Ennek megfelelően:

  • Az egyetem a tanulmányi idő megszakítását legfeljebb három alkalommal, alkalmanként legalább egy, legfeljebb két félévre, összesen legfeljebb három évre engedélyezheti.
  • A 2+2 éves képzés esetén a fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.
  • A hallgatói jogviszony szünetelését az illetékes dékánhelyettesek engedélyezik a doktori iskola vezetőjének egyetértésével.
  • A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami ösztöndíj nem folyósítható.
  • A jogviszonyt az intézmény megszüntetheti, ha a hallgató a jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait vagy ha egymás után harmadik alkalommal nem jelentkezik be a képzésre (Nftv. 59. § (3)).
  • Állami ösztöndíjas hallgatónak a szabályoknak megfelelő halasztása után is jár az ösztöndíj.


Fontos, hogy a doktorandusz a halasztási szándékát időben jelezze, hogy a doktori iskola megfelelően felkészülhessen az kapcsolódó problémák kezelésére. A szabályoknak megfelelő halasztás és beiratkozás után továbbra is jár az állami ösztöndíj. Ennek fontos feltétele, hogy az adatok a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) pontosak legyenek, a támogatott félévek száma ennek alapján számítandó. A törvény 47. § (3) szerint csak két félévvel késleltethető az állami támogatási jogosultság.