2023. december 7., csütörtök

Kurzusok, kreditek, beszámoltatási időszakok

  • Az irányelveket a Szabályzat 4. melléklete adja meg. A beszámoltatási időszakonként megszerzendő kreditek előírt mennyisége is itt található (a 3 éves képzés esetén a régebbi szabályzat érvényes).
  • A félév csak akkor számít aktívnak, ha a bejelentkezés a félév elején megtörténik. A konkrét bejelentkezési határidőt a karok szabályozzák, tipikusan az alapképzéshez igazodóan. A tanulmányok szabályos szüneteltetéséről a Szüneteltetés, halasztás részben található további információ.
  • Ha a doktorandusz nem teljesíti az előírt feltételeket, elvesztheti állami ösztöndíját és akár a képzése is lezárulhat.
  • Krediteket lehet szerezni kurzusok teljesítésével, oktatási és kutatási tevékenységgel is, melyekhez tartozó krediteket a doktori iskolák határozzák meg a képzési tervben (a dokumentum elérhető az iskolák ODT oldalán).
  • A 4 éves doktori képzés második két évében nem szerezhető képzési kredit, itt már csak kutatásért és oktatási tevékenységért adható kredit.
  • Kredit csak olyan teljesítésért kapható, melynek 5 vagy 3 fokozatú értékelése van. Nem adható kredit olyan oktatási tevékenységért, melyért a doktorandusz óradíjat kap.
  • A doktori iskola más iskolában (vagy akár más hazai vagy külföldi egyetemen) meghirdetett kurzus felvételéhez is hozzájárulthat és teljesítéséért kreditet is adhat. Erről információt a doktori iskola ad.
  • A doktorandusznak előírt időközönként beszámolót kell készítenie a tudományos tevékenységéről a szabályzatban rögzetetteknek megfelelően.