Doktoranduszok oktatási terhelése, munkavállalása

Kurzusok tartása, munkavállalás

A doktoranduszok kaphatnak és vállahatnak is oktatási és kutatási többletfeladatokat.

A doktoranduszok munkavállalásával kapcsolatos tudnivalókat a szabályzat IV. fejezetének 32-39. pontjai valamint az Nftv. 44. § (5) tartalmazzák.

  • Egyrészt a szervezett képzésben résztvevő doktoranduszokat oktatási, kutatási és más tanszéki feladatokkal bízhatják meg a tanszékek - a doktori iskola vezetőjének jóváhagyásával - legfeljebb heti 8 órának megfelelő időtartamban (heti 4 óra gyakorlat tartása). Azon órák tartásáért, amelyekért a doktorandusz óradíjban részesül, kredit nem adható.
  • Ezen felül a doktorandusz önként is vállalhat még munkát az egyetemen vagy együttműködő kutatóintézetekben.
  • A fenti két tevékenységre fordított idő együttesen sem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát.


Oktatási és kutatási többletfeladatokon kívül más munka nem végezhető.

A szabályzat szerint:

  • "Az állami doktori ösztöndíj teljes munkaidős elfoglaltságot jelent. Emiatt, és a kutatási feladatok időbeni, minél magasabb színvonalú teljesítése érdekében nem megengedett – az egyetemen és a doktori képzésben együttműködő kutatóintézetekben végezetteken kívül – más munkaviszony vagy megbízásos jogviszony létesítése vagy fenntartása az ösztöndíjas jogviszony idején."
  • "Ez alól felmentést adhat a Tudományterületi Doktori Tanács (TDT), a témavezető egyetértése esetén, a doktorandusz szakmai előmenetelét nem hátráltató, kutatási, oktatási többletfeladatok ellátására, illetve az ehhez szükséges foglalkoztatási jogviszony létesítésére."
  • "Az ilyen engedéllyel bíró doktorandusz hallgató szakmai előmenetelét, a követelmények maradéktalan teljesítését a témavezető igazolja és a TDT félévenként értékeli, egyúttal dönt az engedély esetleges meghosszabbításáról."