Szülészet-nőgyógyászati osztályvezető főorvos szakorvosi munkakör ellátása mellett

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58. Pf.: 60

Intézményvezető: Dr. Kalmár Mihály


Telefon, fax: (63) 313-244 (Központ) (63) 313-972 (Fax)

e-mail: igazgatas@szentesi-korhaz.hu

 

A Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.) intézményvezetője pályázatot hirdet a Kórház

Szülészet-nőgyógyászati osztályvezető főorvos szakorvosi munkakör ellátása mellett.

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján

Pályázati feltétel:

– orvosi diploma,

– szakirányú szakorvosi képesítés

– 1-3 éves vezetői gyakorlat vagy vezetői koncepció

– 10 éves szakorvosi gyakorlat

 

Feladata: Az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon követése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés.

A pályázathoz csatolandók:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okmányok másolata,
  • vezetői koncepció,
  • működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
  • kamarai tagság igazolása,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
  • hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez
Illetmény és juttatások: egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján


Pályázat beadásának határideje: 2022. november 30.

A pályázat elbírálásának módja: a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Az intézményvezető fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának módja, rendje: a pályázati anyagot az

  • intézmény Igazgatóságára fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt, 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58; a borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezető álláshelyre”.
  • elektronikusan az igazgatas@szentesi-korhaz.hu e-mail-címre

kérjük benyújtani


Csatolmány letöltése