pontottsajttaj

„Ponthúzó Parti” után – több mint 7500 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a szegedi egyetemen

Pont Ott Parti-n várták majd ünnepelték a 2019. évi felvételi ponthatár húzást a Szegedi Tudományegyetemre pályázó fiatalok. A 2019. július 24-i SZTE POP-ot követő esti sajtótájékoztatón kiderült: 6 százalékkal növelte hallgatói létszámát a 2019-es központi felvételi eljárásban az SZTE.

– Az egyetem kiválósága nem kizárólag a rangsorokon való jó szereplés alapján határozható meg. Úgy gondolom, a minőségi oktatás vizsgálatában az egyik legfontosabb mutató az intézménybe jelentkezők és felvettek száma. Örömmel mondhatom, ezen a területen is jól állunk: 5 százalékkal emelkedett a Szegedi Tudományegyetemre első helyen jelentkezők száma a 2019-es általános felvételi eljárás adatai szerint. Ezzel az eredménnyel az SZTE felülmúlta az országos átlagot – emlékeztetett prof. dr. Rovó László. Az SZTE rektora és vezetőtársai 2019. július 24-én este, a középiskolásoknak szervezett Pont Ott Parti közben, sajtótájékoztatón ismertették az idei felvételi eljárás friss adatait.


sajttaj2

 

 

Közös siker és cél az egyetemisták számának a növelése

 

A külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárását követően, várhatóan több mint 7500 új hallgató kezdheti meg tanulmányait 2019 szeptemberétől a Szegedi Tudományegyetemen.

 

– Számomra kedves számsor, hogy 44 országból 14 ezer 596 jelentkező 27 ezer 289 jelentkezést adott be a 2019-es általános felvételi eljárásban a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett több mint 650 szakra. Első helyen 8033-an jelölték a QS rangsor szerinti legjobb magyar egyetemet. És a ponthatárok mai kihirdetése meghozta a csattanót: tovább növelte elsőéves hallgatói létszámát az SZTE, vagyis míg 2018-ban 5821, addig 2019-ben 6159 új hallgatót vehet föl intézményünk. Ez 338 fős különbség 6 százalékos emelkedést jelent – összegzett az SZTE rektora.


pontott4_0608

 

Jelentősen nőtt a Szegedi Tudományegyetemen az orvos- és egészségtudomány, az informatika, a gazdaság-, a jogi-, a bölcsész- és a természettudományi képzési területre felvettek, valamint a távoktatásban résztvevők száma. A hallgatói létszám növekedése az egyetem közösségének és az SZTE új vezetésének közös sikere.

 

– Az, hogy az SZTE tovább növelte elsőéves hallgatói létszámát, az itteni egyetemi oktatók és dolgozók színvonalas munkáját is visszatükrözi – fogalmazott az SZTE kancellárja, dr. Fendler Judit. – Sokat tettünk és teszünk a jövőben is azért, hogy ez a javuló tendencia folytatódjon. Többek között uniós és hazai forrásból 2021 májusáig tartó programot indított az SZTE. A projekt célja, hogy növelje az egyetemre felvételiző diákok arányát, elsősorban a hátrányos helyzetű járások középiskolásai között. Kiemelt figyelmet szentelünk a természettudományos, mérnöki és informatika képzési területnek, az eddigi beiskolázási programok fejlesztése és a leendő hallgatók körének szélesítése érdekében.

 

A munkaerő-piaci igényekhez igazodva jelentősen, 98 fővel nőtt a műszaki képzési területre felvettek száma, ahol 442 hallgató kezdheti meg tanulmányait az új tanévben és 22-vel emelkedett az informatika képzési területre bekerültek száma, így 922 új hallgató tanulhat ezen a területen. Új szak például az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon indított villamosmérnök alapszak 34, az üzemmérnök informatikus 32 fővel. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán a távoktatás esetében 33 százalékkal nőtt a felvett hallgatói létszám.

 

 

A számok mögötti részletek

 

– A 2019-es központi felvételi eljárásban 6159-en jutottak be a Szegedi Tudományegyetem valamely képzésére: 4060 alap, 776-an mester, 930-an osztatlan, 393-an felsőoktatási szakképzésen kezdik meg tanulmányaikat – sorolta dr. habil Gellén Klára. Az SZTE oktatási rektorhelyettese tovább árnyalta és újabb adatokkal tette élesebbé a szegedi egyetemről készthető pillanatfelvételt.


pontott5_0581

 

Állami ösztöndíjas képzésen 5141, önköltséges finanszírozási formában 1018 új hallgató tanul szeptembertől a szegedi egyetemen. A legmagasabb pontszámmal – 455 ponttal – az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szak állami ösztöndíjas helyeire lehetett bejutni. Magas pontszám kellett az állami ösztöndíjas helyekre az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar képzései közül a pszichológia (443 pont), a kommunikáció- és médiatudomány (441 pont); az SZTE ÁJTK jogász (440 pont) és munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakján (416 pont); továbbá az SZTE ÁOK általános orvos (428 pont), az SZTE FOK fogorvos (427 pont); az SZTE ETSZK ápolás és betegellátás - gyógytornász (403 pont); az SZTE GTK kereskedelem és marketing (402 pont), gazdálkodási és menedzsment (400 pont), valamint pénzügy és számvitel (400 pont) nappali munkarendű szakján is.

 

Az átlagpontszám kifejezi, hogy mely szakjainkat részesítik előnyben nagy számban a legjobb felkészültségű hallgatók. Érdekes, hogy a legnagyobb átlagpontszámot 466 ponttal a nemzetközi tanulmányok szakra jelentkező csapatban mértük. E szempontból további „dobogós” szakjaink a pszichológia 457 átlagpontszámmal és a jogász szak, ahol 455 a felvettek átlagpontszáma – sorolta a rektorhelyettes.

 

102 fővel több – összesen 737 – új hallgató tanul a gazdaságtudományok képzési területen, 12-vel emelkedett a művészet és művészetközvetítés képzési területre felvettek száma, míg 17 fővel több – összesen 755 – új hallgató kezd majd a bölcsészettudományi képzési területen.

 

– Továbbra is töretlen az érdeklődés az általános orvosi és fogorvosi képzések iránt, az SZTE Általános Orvostudományi Karon 232, a Fogorvostudományi Karon 55 új hallgató kezdi meg az első évét. Kiemelkedő az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 390 fős, a tavalyinál 69-cel magasabb induló évfolyamának a létszáma – hangsúlyozta az SZTE oktatási rektorhelyettese. Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon jelentősen emelkedett a felvételi ponthatár, az államilag finanszírozott képzésbe felvettek száma a tavalyi évhez viszonyítva 30%-kal nőtt. A legnagyobb vidéki gyógyszerészkaron ezen kívül jelentős számú költségtérítéses hallgató is tanul angol vagy magyar nyelvű képzés keretében. – Összességében elmondhatjuk, hogy az SZTE karain nőtt a hallgatói létszám.

A gólyák száma például az SZTE Zeneművészeti Karon megduplázódott, az SZTE Mérnöki Karon 10 százalékkal nőtt. A jelenlegi létszámnhoz viszonyítva az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 37 százalékkal több, összesen 842 gólya kezdheti meg tanulmányait.

 

 

Gólyaváró

 

A középiskolás diákok egyetemi beilleszkedését, és későbbi szakmai fejlődését szolgálja a Szegedi Tudományegyetem START ösztöndíj-programja is.


pontott2_5073

 

– A felvételizők értesítését 2019. július 24-én az Oktatási Hivatal kezdi meg sms küldéssel, illetve a besorolási döntés felvi.hu-n keresztüli eljuttatásával. A Szegedi Tudományegyetem –zöld egyetemként – papír alapú értesítést nem küld, a felvettek 2019. július 29-től e-mailben kapnak értesítést a tanulmányok megkezdéséhez szükséges tudnivalókról – mondta mosolyogva Szakál Péter. Az SZTE oktatási igazgatója azt is elmondta, hogy beiratkozásra 2019. augusztus 26. és augusztus 31. között, előre egyeztetett időpontban az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központba várják a gólyákat. Az adminisztratív feladatok elvégzése után sokszínű kulturális és szabadidős programok várják a résztvevőket. A gólyák megismerhetik azokat az egyetemi egységeket, melyek a következő években segítséget nyújtanak nekik a minél sikeresebb tanulmányaikhoz. Az egyetemi épületek közti közlekedést és tájékozódást felsőbb éves hallgatók, valamint SZTE különjáratok segítik, sőt 2019. augusztus 30-án egy különleges „party villamossal” is utazhatnak. E rendezvény nem titkolt célja, hogy az egyetemre érkezők már az első nap érezzék, Szeged legnagyobb közösségének tagjaivá váltak. A gólyák beilleszkedését az SZTE Felvettek honlapja is segíti, ahol minden szükséges információt megtalálhatnak egyetemi éveik megkezdéséhez.

 

Azok számára, akik nem jelentkeztek a 2019-es általános felsőoktatási felvételi eljárás során; vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, a Szegedi Tudományegyetem pótfelvételit hirdet. A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk 2019. július 29-től érhetők el az SZTE Pótfelvételi oldalon. A pótfelvételire 2019. július 29. és augusztus 7. között lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon.

 

 

SZTE „Pont Ott Parti”, azaz POP

 

– Gödöllőről jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetemre. Biológiát szeretnék tanulni az SZTE TTIK-n. Igazából ez az egyetem tűnt a legjobb választásnak, és szerettem is volna egy kicsit elszakadni otthonról – mondta Jász Krisztián, akit az SZTE ponthatár húzó partiján kérdeztünk. Az SZTE Pont Ott Partiján több száz fiatal és néhány szülő várta a friss felvételi adatokat.


pontott3_0552

 

A hivatalos felvételi ponthatárok kihirdetése és az SZTE sajtótájékoztatója előtt Dr. habil. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte az SZTE Dugonics téri épülete előtt összegyűlt fiatalokat.


pontott1_0505

 

– Már csak pár perc és megtudhatjuk, hogy kik azok, akiket a Szegedi Tudományegyetem elsőéves hallgatóiként köszönthetünk és a szegedi egyetem közösségének tagjaivá válnak – kezdte köszöntőjét a rektorhelyettes. – A Szegedi Tudományegyetem a maga 21 ezres hallgatói létszámával Magyarország egyik legnépszerűbb, nemzetközileg elismert, magasan jegyzett felsőoktatási intézménye. Egy ilyen nagy család tagjaként mindenki megtalálhatja a tehetség kibontakozásához szükséges utat, ehhez pedig számtalan szakmai és közösségi programot kínál az egyetemünk – folytatta Dr. habil. Gellén Klára. – A Szegedi Tudományegyetem fontosnak tartja támogatni a felsőoktatásba történő beilleszkedést, melynek jegyében hirdette meg a START programját is. Ennek része a START ösztöndíj is. Az első helyes jelentkezőink körében nagyon nagy népszerűségnek örvendett idén is ez az ösztöndíj: 1393-an adták be a jelentkezésüket, amelynek az elbírálására augusztusban kerül sor – fejezte be az SZTE oktatási rektorhelyettese.

 

Élelmiszermérnöknek jelentkeztem Szegedre az SZTE Mérnöki Karra – közölte Lázár Levente, aki Isaszegről készül a Szegedi Tudományegyetemre. – Bátyám is élelmiszermérnöknek tanul, ugyan ő Pesten, de általa megismerhettem, hogy mivel is foglalkoznak ebben a szakmában. Nagyon széleskörű munkalehetőséget adna ez a képzés, bár engem leginkább a sörgyártás érdekel – mondta el a Gödöllőn végzett felvételiző. Levente azért választotta Szegedet és a Szegedi Tudományegyetemet, mert nagyon tetszik neki a város, és külön ajánlották is számára az egyetemet és a képzést. – Örülök neki, hogy egy új várost és közeget is megismerhetek majd. Remélem, felvesznek, bár 420 pontom van, úgyhogy emiatt nem igazán aggódom. Inkább az SZTE Start ösztöndíj elnyeréséért izgulok, ugyanis ez nagyon nagy segítség lenne az első évben – tette hozzá a leendő egyetemista.


pontott5


Juhász Janka a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karára jelentkezett kereskedelem és marketing képzésre. – Szegedi vagyok, így külön öröm, hogy ezt a képzést itt is el tudom végezni. Ezen kívül ugyanezen a karon megjelöltem a gazdálkodási és menedzsment alapszakot is, illetve a felsőfokú szakképzésben a marketing kommunikációt is – mesélte a pontokért izguló diáklány.

 

– Első helyen Szegedet jelöltem meg, mivel szegedi vagyok, és a legjobb az lenne, ha ide vennének fel – kezdte Zakar Enikő, aki az SZTE GTK-n belül a kereskedelem és marketing szakra jelentkezett. – Sajnos az SZTE Start ösztöndíj megpályázásáról lemaradtam, pedig nagyon jó lett volna elnyerni ezt a támogatást – tette hozzá a diáklány. Enikő nemcsak az alapképzést tervezi elvégezni, hanem távolabbi tervei között a mesterképzés is szerepel, amit szintén a Szegeden szeretne megcsinálni.

 

 

SZTEinfo – Kocsis Bernadett, Ú. I..

Fotók: Kósa Boglárka, Szécsi Annamária


esza_felso

Számold ki a pontjaid!Pontkalkulator_grafika

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Amer BatshoneAmer Batshone – GTK – International economy and business

Nálam az elsődleges szempont az volt, hogy Európában szerettem volna tanulni. Így találtam rá a Szegedi Tudományegyetemre, hiszen nagyon jó hírnévvel rendelkezik. A képzési területemről is azt hallottam, és most már tapasztaltam is, hogy nagyon színvonalas az oktatás, és megbecsülik a diplomát, amit itt szerzünk. Emellett nagyon olcsó itt az élet, úgyhogy megéri itt egyetemistának lenni.

Farkas GellértFarkas Gellért – TTIK – kémia

A karon és a szakomon kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy olyan programokat szervezzenek, amik összekovácsolnak minket a csoporttársakkal. Ilyen például a kémiásoknak szóló Vegyetem tábor is. Emellett olyan programokat is szerveznek nekünk, amelyek az elhelyezkedés szempontjából különösen hasznosak. A tanárok kedvesek, rendkívül segítőkészek, így igazán családias hangulat alakult ki az évek során.További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *

  • július 10.
    Egész napos
    A jelentkezés óta megszerzett és a pontszámításhoz nélkülözhetetlen, vagy többletpontokat igazoló dokumentumok pótlására előreláthatóan április második felétől legkésőbb 2024. július 10-ig lesz lehetőség. A pontszámítás kizárólag az E-felvételi rendszerébe megfelelő módon feltöltött dokumentumok alapján történik. Ezért kifejezetten fontos odafigyelni arra, hogy a szükséges dokumentumok megfelelően legyenek feltöltve.