2024. május 23., csütörtök

Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny 2015


Beszámoló

Szakmai összefoglaló a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny 2015. évi megvalósításáról

 

A Szegedi Tudományegyetem Közkapcsolati Igazgatósága szervezte meg 2015-ben a Szent-Györgyi Tanulmány Versenyt. A szervezési munkákat 2015 áprilisában kezdtük el, mert tapasztalataink szerint legalább fél év kell ahhoz, hogy megfelelően elő tudjuk készíteni az ország egyik legszínvonalasabb szaktárgyi vetélkedőjét. Ez követően a közkapcsolati rektorhelyettes felkérte a zsűri tagjait és a kérdéskészítőket, hogy vegyenek részt idén is a verseny szervezésében és lebonyolításában. Majd az első munkacsoportülésen – 2015. május 13-án - meghatároztuk a verseny témáját, ami „Szent-Györgyi Albert élete és munkássága az USA-ban” címet viselte. Ugyanez lett a tematikája a kreatív kategóriának, amelyben 3-5 perces kisfilmet vártunk az SZGYTV-re nevezett csapatoktól. Elkezdtük összeállítani az ajánlott irodalom listát is. A verseny témájának meghatározását követően kitűztük a verseny időpontját: ebben az évben a korábbiaktól eltérően kétnaposra terveztük a versenyt.

 


2015. november 5-re, csütörtökre terveztük az első forduló megrendezését, a számítógépes írásbeli vetélkedőt, míg pénteken a döntőt, amelybe hat csapat jut be. Döntöttünk a műsorvezetők személyéről, valamint arról, hogy ebben az évben az írásbeli fordulót az SZTE belső internetes platformján, a CooSpace-en rendezzük meg. Ennek technikai és személyi feltételeit egyetemünk biztosította. A CooSpace felületen való biztonságos verseny lebonyolításhoz limitálnunk kellett a csapatok létszámát, úgy döntöttünk, hogy 45 csapat tud részt venni a versenyen. Egyeztettük a verseny helyszíneit az SZTE ÁOK-val, a regisztrációhoz és megnyitóhoz lefoglaltuk a dísztermet és az átriumot az egyetem rektori épületében. Listáztuk a lehetséges támogatókat, valamint egyeztetést folytattunk a Nobel-díjas programot szervező Szegedi Tudós Akadémiával (Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány tehetséggondozó programjával). Egyeztettük a technikai kérdéseket is, valamint a versenyt lebonyolító technikai munkatársak és a szervezők pontos listáját is összeállítottuk.

Mindezek után elkészítettük a 2015-ös versenyszabályzatot, valamint elkészítettük az online nevezési felületet is, majd teszteltük. A versenyszabályzatot és a felhívást feltöltöttük a Szegedi Tudományegyetem honlapjára is, majd sajtóközleményt is küldtünk ki az országos sajtónak, hogy minél többen értesülhessenek az SZTE-n ismét megrendezendő, nagy múltú és színvonalas szaktárgyi vetélkedőről. Ezt a munkát május elején befejeztük. A következő lépés az országos iskolai címlista összeállítása volt, amelynek alapján az iskolák számára elküldtük a felhívást. A versenykommunikációt 2015. májusban kezdtük el.

 

Ettől az időszaktól folyamatosan érkeztek a nevezések. 2015 májusától egészen a verseny előtti napig a regisztrált csapatokkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, ahol kellett, hiánypótlást kértünk, válaszoltunk a kérdésekre. Tájékoztattuk a csapatokat a szállás- és étkezési lehetőségekről, a verseny tervezett programjáról, a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókról.

A következő – második – munkacsoportülést szeptember 17-én tartottuk. Erre a találkozóra a kérdéssorok első verzióját elkészítették a felkért közreműködők biológia, kémia és fizika tárgyból, és összeállt a művelődéstörténeti kérdések sora is. A munkacsoportülésen az összes kérdést átnéztük, a felmerülő kérdéseket megvitattuk. Ekkorra már megtörtént a CooSpace felület tesztelése is, tehát megbizonyosodhattunk arról, hogy a verseny számítógépes fordulójára alkalmas ez a platform. Pontosítottuk a határidőket, a zsűri, a kérdéskészítők és a verseny lebonyolításában részt vevő munkatársak megismerték a versenyre jelentkezett csapatok listáját. Ismét átbeszéltük és pontosítottuk a verseny kétnapos programját, beszámoltunk a folyamatban lévő beszerzésekről és a lehetséges támogatókról, megvitattuk a technikai lebonyolítással kapcsolatos, verseny előtti teendőket és határidőket. Megtekintettük a beérkezett kreatív filmeket, melyeket a zsűri bírálta el. Megvitattuk a forgatókönyvet valamint a verseny menetét, és még egyszer átbeszéltük a verseny szabályait.

A kérdéskészítők a végleges kérdéssorokat szeptember 1-i határidővel készítették el, kémia, fizika és biológia tantárgyakból az írásbeli és a szóbeli fordulóra. Összeállították a témához kapcsolódó művelődéstörténeti kérdéseket is. A kérdések mennyiségét tekintve ebben az évben is több kérdést állítottak össze, hogy ha a szóbeli döntőben a hat csapat között döntetlen alakul ki, akkor a "szétlövésre" is maradjanak kérdések.

 

Másfél hónappal a verseny előtt, szeptember 30-án ismét egyeztettük a helyszíneket. Összeállítottuk a regisztrációt valamint a versenyt lebonyolító segítők listáját, nagy létszámú csapattal kellett dolgoznunk, mert rekordszámú jelentkezést regisztráltunk. A 45 csapat regisztrációját városonként terveztük. Egyeztettük és összeállítottuk a szükséges technikai eszközöket, a technikai munkatársakkal egyeztettünk a terem építéséről, bontásáról, annak időpontjáról, valamint a feladatot elvégzők személyéről is döntés született.

2015. szeptember 30-án elindítottuk a beszerzéseket. A nevezés lezárultával már láttuk, hány csapat jelentkezett a versenyre, a jelentkezéskor meg kellett adniuk szállás- és étkezés igényüket. Ez alapján indítottuk el a szállás és étkezés beszerzését. Továbbá beszereztük a versenyzők számára az ajándékokat, a versenyzők és szervezők számára az okleveleket, megszerveztük a gálaestet és a programokat.

Október közepén még egyszer egyeztettünk a jelentkező csapatokkal: pontosítottuk a szállás, étkezés, versennyel kapcsolatos kérdéseket, valamint a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat. Elküldtük a csapatoknak a CooSpace felületre való belépéshez szükséges logint és jelszót.

 

Néhány héttel a verseny előtt, október 20-án sajtóközleményt írtunk a versenyről, sajtómeghívót a verseny megnyitójára, a versenyre és az eredményhirdetésre, országos sajtó címlistát állítottunk össze, amelyre kiküldtük a sajtóanyagot és a meghívót.

A harmadik munkacsoportülésen részletesen átbeszéltük a forgatókönyvet, a lebonyolítást lépésről lépésre. Megbeszéltük az összes kérdést, figyelembe véve azokat, amelyek esetleg nem egyértelműek, ezekkel kapcsolatban a zsűri pontosítást kért. Egyeztettük még egyszer a szükséges technikai eszközök listáját, a szállással, étkezéssel, regisztrációval kapcsolatos felmerülő kérdéseket, a szponzorok és ajándékok listáját, a gálavacsora programját, valamint áttekintettük a nevezett csapatok listáját.

November 3-án, a verseny előtti utolsó munkacsoportülésen a résztvevők a végleges forgatókönyvet kapták kézhez. Áttekintettük a forgatókönyvet, megvitattuk a szabályokat - rablás, szétlövés egyenlő pontszám esetén -, átbeszéltük a technikai eszközök beépítésének folyamatát, időpontját, tesztelést, a regisztrációval, megnyitóval, versennyel és eredményhirdetéssel kapcsolatos tudnivalókat, a gálavacsorát valamint a szállással és étkezéssel kapcsolatos utolsó teendőket. Döntöttünk a versenyre beérkezett kreatív filmek díjazásáról.

A verseny előtt átnéztük a kétnapos program forgatókönyvét, megbeszéltük a regisztráció pontos menetét, a csapatokat városok szerint osztottuk be egy-egy asztalhoz. A regisztrációt végző munkatársakat kiképeztük a feladatra. Kinyomtattuk a szükséges dokumentációt, a regisztrációs lapokat, összeraktuk a csapatok regisztrációs csomagjait, a versenyprogramot, kinyomtattuk a forgatókönyv végleges változatát a zsűri, a szervezők és a műsorvezetők számára, utolsó pontosítást végeztünk az étkeztetést szolgáltatókkal és a szállást biztosítókkal, összeraktuk az ajándékcsomagokat a győzteseknek.

 

Egy nappal a verseny előtt, november 4-én előkészítettük a versenyhelyszíneket: a regisztráció és ruhatár valamint az ünnepélyes megnyitó helyszínét az SZTE rektori épületében, az SZTE ÁOK Kis Oktatási Épületében a számítógépes termeket az I. forduló lebonyolítására. Beépítettük a audio- és vizuáltechnikát a döntő helyszínén, előkészítettük és kinyomtattuk a verseny lebonyolításához szükséges forgatókönyveket, névtáblákat, a kémiai kísérlethez szükséges eszközöket, a technikai berendezéseket.

 

2015. november 5-én és 6-án bonyolítottuk a versenyt. A regisztráció a reggeli órákban nyitott, a vidéki csapatok kedvéért még a megnyitó alatt is nyitva tartottunk egy pultot, hogy a távolról érkezők is fel tudják venni regisztrációs csomagjukat és megkapják az összes szükséges információt. Az első napon sajtónyilvános megnyitót rendeztünk a Rektori épület dísztermében, majd délután megrendeztük az első, számítógépes fordulót. A csapatok a délután folyamán foglalhatták el a szállást.

A pénteki döntőt az SZTE ÁOK Nagy Oktatási épületében tartottuk, és hagyomány szerint a döntő kezdetekor hirdettük ki azt a hat csapatot, akik tovább jutottak a döntőbe. A hat döntős:

„3.00 Tudós” csapat (Városmajori Gimnázium, Budapest), „Fehér Babók” cs. (Veres Péter Gimnázium, Budapest), „Leander” cs. (Veres Péter Gimnázium, Budapest), „BMRG” cs., (Baár-Madas Református Gimnázium „RMG Terminators 2” cs. (Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged),

 

A versenyt a 3.00 Tudós nevű csapat nyerte.

A döntő lebonyolítását követően megtartottuk az ünnepélyes eredményhirdetést és díjátadót, amely sajtónyilvános volt. A verseny után sajtóközleményt adtunk ki.

Díjkiosztót tartottunk, a díjkiosztót sajtótájékoztatóval együtt szerveztük meg. A verseny után sajtóközleményt írtunk, amelyet országos listára küldtünk ki.

Ezt követően átkísértük a diákokat és a pedagógusokat az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központba, a Nobel-djías előadásának helyszínére. Este pedig a gálavacsora lebonyolításában segédkeztünk.

 

November 10-én, a versenyt követő héten köszönőleveleket írtunk a diákoknak és felkészítő tanároknak, zsűritagoknak, kérdéssor készítőknek, versenyt lebonyolító munkatársaknak, szponzoroknak.

 

November 23-án feltöltöttük a videókat videó-megosztó portálra. Ezt követően rendeztük a szállás és étkezés költségeit.


SZGYTV 2015 Regisztráció
A versenyen készült képek a galériára kattintva tekinthetők meg.
 
Cikkarchívum


TALENTn Tehetségfórum Szegeden


Az SZTE Tehetségpont és a Silver Kiadó jóvoltából 2015. november 20-án Szegedre érkezik a TALENTn Tehetségfórum. A Szent-Györgyi Albert Agórában kiemelkedő fiatal tehetségek mutatkoznak be, akik tevékenységükről, fejlődésükről, a tehetségről, mint lehetőségről tartanak előadásokat.


Idén is Szent-Györgyi Albert Napok


2015. november 12-13-án zajlik a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi karainak immár hagyományossá vált ünnepi rendezvénye, a Szent-Györgyi Napok.


Újra Richter Tudós Klub a 22. Szent-Györgyi Napokon


A 2015. november 12-15. közötti 22. Szent-Györgyi Napok, az annak kiemelkedő programját jelentő Richter Tudósklub nyitányaként Dr. Németh Györgyöt, a Richter Gedeon Nyrt. orvostudományi igazgatóját kérdeztük legújabb gyógyszerfejlesztésükről. A szakembert arra is kértük, fogalmazza meg a legfontosabb üzeneteket a kutatásban, az ipari kapcsolatok fenntartásában és fejlesztésében érdekelt egyetemünk munkatársai és hallgatói számára.


Szegedi csapat a legjobb hatban – véget ért a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny


A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium egyik csapata is bejutott a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny (SZGYTV) hatos döntőjébe: a pénteki fináléba a csütörtöki számítógépes forduló eredményei alapján jutottak tovább. Az idei, kétnapos versenyre rekordszámú, 49 csapat nevezett, végül 44 indult. A negyedik SZGYTV-t a budapesti Városmajori Gimnázium csapata nyerte.


Rekordszámú csapat jelentkezett a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre


Idén minden eddiginél több csapat jelentkezett a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyre (SZGYTV), amelyet a Szegedi Tudományegyetem hirdet meg negyedik éve középiskolások számára.


Előkészületek - verseny felhívás

Felhívás - Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny 2015
A verseny programja
Gyakran ismételt kérdések
Támogatóink
Versenyszabályzat
Ajánlott irodalom 2015 

esza_felso


emet_logo_szines_jpeg


emmi


ntp_72_rgb