2024. június 17., hétfő

Ajánlott irodalom 2015

Az alapot a témákból való felkészülésnél a kétszintű érettségi követelményrendszerben az emelt szintre meghatározott elvárások jelentik.

Biológia


Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:

 1. Ádám Veronika (2006, szerk.): Orvosi biokémia. 3. kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest.
 2. Bán Sándor: Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez. Maxim Könyvkiadó, Szeged.
 3. Fonyó Attila (2004): Az orvosi élettan tankönyve. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.
 4. Kontra György (1971, szerk.): Az emberi test I. és II. kötet. Ötödik, átdolgozott kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest.
 5. Nagy László (2008): 70 éve kapott Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert. A Biológia Tanítása, 16. 2. sz. 3−6.
 6. Szent-Györgyi Albert (1978): The living state and cancer. Marcel Dekker Inc. Magyar fordításban: Az anyag élő állapota (fordította Gervay Judit). Magvető Kiadó, Budapest, 1983.
 7. Szent-Györgyi Albert (1983): Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest. Válogatta, szerkesztette és a bevezetőt írta: Elődi Pál.
 8. Szerényi Gábor (2010): Biológia érettségizőknek. 1. és 2. kötet. Mozaik Kiadó, Szeged.
 9. Marton János előadása a Mindentudás Egyetemén, Szegeden: Szent-Györgyi Albert szegedi évei. 2007.04.11.
  http://www.u-szeged.hu/oktatas/2007-aprilis-11-szerda/szent-gyorgyi-albert
 10. Világhíres feltalálóink: Szent-Györgyi Albert (1893−1986).

  http://www.feltalaloink.hu/tudosok/szent-gyorgyialbert/html/sztgyoralbindex.htm

 11. Szent-Györgyi Albert http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Györgyi_Albert
 12. Beck Mihály (2001): A magyar Nobel-díjasok. Magyar Tudomány, 12. sz.
  http://www.matud.iif.hu/01dec/beck.html
 13. Szent-Györgyi Albert Nobel Díjának 75. évfordulója. 9 Nobel díjas egyidőben Szegeden.
  http://www.szentgyorgyi75.com/
 14. Szent-Györgyi Albert néha úszva ment dolgozni.
  http://szeged.hir24.hu/szeged/2012/03/22/szent-gyorgyi-albert-neha-uszva-ment-dolgozni/Fizika


Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:

 1. Molnár Árpád: SZALAY SÁNDOR, A SZONOKÉMIA ÚTTÖRŐJE (Fizikai Szemle 2009/12. 431.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0912/molnar0912.html
 2. Mester András: HALLHATATLAN HANGOK (Fizikai Szemle 2007/8 288.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0708/mester0708.html
 3. Kovács Ferenc és munkatársai: AZ ULTRAHANG TERÁPIÁS ALKALMAZÁSAI (Fizikai Szemle 2006/8. 256.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0608/ultrahang0608.html
 4. SZENT-GYÖRGYI ALBERT - FALAK NÉLKÜL... (Millenniumi mesék; Fizikai Szemle 2001/8. 251.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0108/szgya.html
 5. Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága
  http://mek.oszk.hu/03200/03286/html/tallozo1/zallar.html
 6. Kvantumbiológia - biofizika ma:
  http://www.borgyogyaszat.com/lexikon/kvantumbiologia-biofizika-ma.html
 7. 9 Nobel-díjas a szegedi egyetem Szent-Györgyi konferenciáján:
  http://www.u-szeged.hu/hirek/2012-februar/9-nobel-dijas-szegediKémia


Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül: 

Ajánlott irodalom a Szent-Györgyi Albert tanulmányi verseny kémia részéhez:

 

 1. Antus Sándor – Mátyus Péter: Szerves kémia II. kötet (9. [323-359.o.] és 10. [361-378.o.] fejezet), Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
 2. Kajtár Márton: Változatok négy elemre, Szerves kémia I. kötet (4. fejezet - Karbonsavak című alfejezet [311-340.o.]), Gondolat Könyvkiadó 1984. vagy ELTE Eötvös Kiadó Kft. 2009.
 3. Royston M. Roberts: Serendipity - Véletlen felfedezések a tudományban (21. [149-157.o.] és 30. [210-216.o.] fejezet), Akadémiai Kiadó 2005.
 4. Balázs Lórántné: Kémiai kísérletek, („Életműves” vegytani kísérletek - Szerves kémiai kísérletek fejezet [63-97.o.]), Móra Ferenc Könyvkiadó 1986. vagy Panem Kft. 1993.
 5. Kovács Lajos - Csupor Dezső - Lente Gábor - Gunda Tamás: Száz kémiai mítosz (48. [243-252.o.], 65. [337-346.o.] és 67. [348-352.o.] fejezet, Akadémiai Kiadó, Budapest 2011.
 6. Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához (2.2.1 [84-109.o.] és 6.4 fejezet [502-571.o.]), Tankönyvkiadó, Budapest 1991.
 7. http://www.chemgeneration.com/hu/women/a-nők-szerepe-a-természettudományokban.html

  (a linken található összes információ az ott említett női tudósokról)
 8. Magyar Tudomány 2009. decemberi számából az „Ada Jonat Nobel-díja az élet kémiájáért” című cikk és a 2012. májusi számból a „Szenvedély és kíváncsiság” című cikk
 9. Fejes Pál - Hajdú Éva - Kókai Mátyás - Radiokémia (1-5. fejezetek [9-52.o.]), Tankönyvkiadó Vállalat, 1989

 

A Szabadegyetem-Szeged előadássorozat kapcsolódó előadásai biológia és kémia tárgyban:

 1. Dux László: A biokémia alapjairól. (2012. szeptember 12.) Videó szabadon letölthető: http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/biokemia-alapjairol/biokemia-alapjairol?objectParentFolderId=18396 
 2. Wölfling János: Az élet a kémikus szemével. (2012. szeptember 19.) Videó szabadon letölthető:http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/elet-kemikus-szemevel/elet-kemikus-szemevel?objectParentFolderId=18395
 3. Tóth Gábor: Vitaminoktól a peptidekig - Szent-Györgyi intézetének kutatási témái (2012. szeptember 26.) Videó szabadon letölthető: http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/vitaminoktol-peptidekig/vitaminoktol-peptidekig?objectParentFolderId=18394
 4. Hannus István: A C-vitamin szegedi analízise. (2012. október 3.) Videó szabadon letölthető: http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem-szeged/szemeszter/vitamin-szegedi/vitamin-szegedi?objectParentFolderId=18393Ajánlott irodalom Szent-Györgyi Albert életéről


 1. Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert (fordította Bakács Tibor, Typotex Kiadó 2012)

 


Egyéb, a verseny idei altémájához kapcsolódó ajánlott irodalom


Szent-Györgyi Albert a Délmagyarországban és a New York Times-ban – Szegedi Egyetemi Tudástár 3. (Szegedi Egyetemi Kiadó 2014.) A kötet pdf formátumban itt letölthető. Emellett a csapatoknak lehetőségük van arra, hogy az ingyenes kiadványt előre jelzett igény esetén a verseny helyszínén átvegyék. Igényüket a pr@rekt.szte.hu e-mail címen jelezhetik.

esza_felso


emet_logo_szines_jpeg


emmi


ntp_72_rgb