elettelen

Élettelen Természettudományok Klaszter

Szakmai vezető:

Prof. Dr. Kónya Zoltán
Konya.Zoltan@szte.hu

Operatív vezető:

Maróti Péter
Maroti.Peter@szte.hu

A klaszter célja az Egyetem innovációs teljesítményének növelése, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának fokozása, az együttműködés erősítése a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma szereplői között az élettelen természettudományok területén. A klaszter magában foglalja a Szegedi Tudományegyetem zajló kiváló hazai és nemzetközi, inter- és multidiszciplináris kutatásokat, projekteket a kémia, fizika, földtudomány, csillagászat, matematika és ezek alkalmazásai területéről.
A klaszter elősegíti a kutatási tevékenységet végző egységek közötti hatékony kommunikációt és kooperációt. Kiemelt feladatai közé tartozik a magas innovációs potenciállal rendelkező fejlesztések kezdeményezése és azok megvalósulásának, hasznosításának támogatása.
A klaszter a szakmai és operatív vezetők iránymutatásával valósítja meg a tudományterületi klaszterhez tartozó kompetenciaközpontok, kutatócsoportok, illetve külső partnerek szinergikus együttműködésén alapuló tudásbázisok működésének és fejlesztésének összehangolását. A klaszterbe tartozó kompetenciaközpontok a piaci fejlesztési igényekre reagálni képes kutató-fejlesztő bázissal és infrastruktúrával rendelkező centrumokként hozzájárulnak az Egyetem és a vállalati szféra kapcsolatának erősítéséhez.
*

«||»

Széchenyi 2020 ESBA