eu

Egészségügyi Fejlesztések Klaszter

Szakmai vezető:

Prof. Dr. Lengyel Csaba


Operatív vezető:

Jancsó László
jancso.laszlo@szte.hu

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓ olyan tevékenységek és technológiák kombinációja, amelyek egy adott kimenetel elérése során kilépnek a meglévő keretek közül, ezt pedig úgy érik el, hogy közben kiterjesztik a lehetőségek határait.
Az egészségügyben ez a „többet olcsóbban” elv érvényesülését jelenti – nagyobb érték, jobb eredményesség, nagyobb kényelem, jobb hozzáférhetőség és egyszerűség, mindezt olcsóbban, kevésbé bonyolult módon, illetve mind a beteg, mind a szolgáltató részéről kisebb időszükséglet mellett, a rendelkezésre álló lehetőségek kibővítésével.
Az egészségügyi technológia fogalma alatt értendő az egészség megőrzésére, helyreállítására, illetve az egészségi állapot diagnosztizálására irányuló tevékenységek, valamint az ezek kapcsán felhasznált eszközök, anyagok összessége, továbbá a felhasználást leíró protokollok (szabályzók).
Az Egészségügyi Klaszter célja az Egyetem innovációs teljesítményének növelése, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának fokozása az egészségügyi szolgáltatások területén, az együttműködés erősítése a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma szereplői között előmozdítva az Egyetem saját kutatási eredményeinek egészségügyi szolgáltatássá fejlesztését, és külső egészségügyi innovációk minél gyorsabb adaptációját.
A klaszter elősegíti az innovációs tevékenységet végző egységek és a gyógyító tevékenységet végző egységek közötti hatékony kommunikációt és kooperációt. Kiemelt feladatai közé tartozik az Egyetem egészségügyi szolgáltatóinak üzletfejlesztési támogatása.
A klaszter a szakmai és operatív vezetők iránymutatásával valósítja meg az Egészségügyi Klaszterhez tartozó stratégiai fejlesztési programokat, a kompetenciaközpontok, kutatócsoportok, illetve külső partnerek szinergikus együttműködésén alapuló tudásbázisok működésének és fejlesztésének összehangolását.

*

«||»

Széchenyi 2020 ESBA