felveteli

Pályaalkalmassági vizsgálat az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek

Az első helyen a Szegedi Tudományegyetem osztatlan tanár szakára jelentkezők alkalmassági vizsgájára az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül sor.


Bölcsészettudományi KarTermészettudományi és Informatikai Kar:
időpont: 2013. május 22-23. (szerda-csütörtök) 9.00-15.00
helyszín: Szeged, Egyetem u. 2.

 

Bölcsészettudományi Kar
időpont: 2013. május 22-23. (szerda-csütörtök) 9.00-15.00
helyszín: Szeged, Egyetem u. 2.Juhász Gyula Pedagógusképző KarJuhász Gyula Pedagógusképző Kar

2013.július 2.

rajz és vizuáliskultúra-tanár,
ének-zene tanár,
testnevelő tanár

2013.július 3.

technika életvitel és gyakorlat tanár,
német nemzetiségi német nyelv és kultúra tanár

2013. július 6.

rajz és vizuáliskultúra-tanár

A vizsgák pontos kezdési időpontja és helyszíne a behívó levélen szerepel.

(Ének-zene, rajz és vizuáliskultúra és testnevelő tanár szakokra történt jelentkezések esetében a gyakorlati vizsga és a pályaalkalmassági vizsgálat ugyanazon a napon kerül lebonyolításra.)


Szegedi Tudományegyetem épületeinek képeiZeneművészeti Kar
időpont: 2013.06.29-07.10.
helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt.79-81.

A gyakorlati vizsga és a pályaalkalmassági vizsgálat egy időpontban – a fent jelzett időpontban - kerül lebonyolításra, melyről e-mailben kapnak értesítést az arra jelentkezők.

 A jelentkezőket a Szegedi Tudományegyetem névre szólóan, e-mailben is értesíti.

Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében.
A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, beleértve a közoktatási intézményben a tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatát is.

Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell, a 15-20 perces beszélgetésen az értékelő háromfős bizottságot a felsőoktatási intézmény tanárképzésben részt vevő szakemberei alkotják.

Amennyiben a felvételiző több fajta tanárképzésre, szakpáros képzésre, illetve több intézménybe jelentkezik, elegendő az első, általa megjelölt felsőoktatási intézményben részt venni az alkalmassági vizsgán, amelynek az eredményét minden jelentkezési helyén elfogadják. A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas" vagy „nem alkalmas" lehet. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.


esza_felso

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Mikula_AndreaMikula Andrea - ÁJTK, jogász

Elsősorban azért választottam az SZTE ÁJTK-t, mert itt lakom Szegeden, és úgy hallottam, hogy a szegedi jogi képzés nagyon jó. Ez az évek során be is bizonyosodott. Másrészt utánanéztem néhány felmérésnek, és úgy értesültem, hogy a Szegedi Tudományegyetem legalább olyan magas szintű képzést nyújt, mint más hasonlóan nívós egyetemek az országban. A jogi karon nagymértékű tudásra és talpraesettségre tettem szert az évek során, amit nem csak a munkaerőpiacra kilépve fogok tudni kamatoztatni.Szolga_Valentina_kicsiSzolga Valentina – GYTK, gyógyszerész

Már gimnáziumban is Szegedre jártam, így szinte egyenes út vezetett az SZTE-re. Mórahalmi vagyok, így az SZTE helyileg közel van, Szegedet pedig egy vonzó, gyönyörű városnak tartom. Ami nagyon pozitív számomra, hogy a képzés rendkívül gyakorlatorientált, és az egyetemi rangsorokban is jó helyezéseket érünk el.

További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *