Bannerek640x360

Számoljuk együtt a pontokat! Változás a 2023-as és 2024-es felvételi feltételekben az SZTE-n.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa döntött a 2023-as és 2024-es felvételi szabályairól, az emelt szintű érettségi követelményekről, a minimum ponthatárokról és az intézményi pontok rendszeréről. Az SZTE szakokra profilozott, megújult felvételi követelményei a korábbinál hangsúlyosabban támogatják a kiválóságot, a tanulmányi és iskolán kívüli teljesítményt és az esélyegyenlőséget. A pontrendszer célja, hogy a széles körű képzési kínálatban minden jelentkező a számára legkedvezőbb felvételi pontot szerezhesse meg élethelyzetének, tudásának, korábbi teljesítményének elismeréseként.

A pontok kiszámításában való eligazodást az SZTE-n hamarosan az SZTE felvételi oldalon elérhető pontszámítási kalkulátor is segíti.


A 339/2022. (IX.7.) Korm. rendelet alapján az aktuális, 2023-as és az azt követő, 2024-es felsőoktatási felvételi eljárások jelentősen megváltoznak a korábbi években megszokott gyakorlathoz képest.


A 2023 őszén induló képzésekre jelentkezés során megszűnik a jogszabályi minimumpont, és az intézmények dönthetnek arról, hogy előírják-e az emelt szintű érettségit a jelentkezés feltételeként. A 2024 őszén induló képzésekre történő jelentkezés során a fenti változásokon túl a többletpontok rendszere is megváltozik, intézményi pontként az egyetemek saját, szakonként meghatározott pontrendszert alakíthatnak ki.


A felvételi eljárás legfontosabb változása, hogy a 2023. és a 2024. évi általános felvételi eljárásra (a továbbiakban 2023A, illetve 2024A) eltérő feltételek vonatkoznak. Változnak az érettségi vizsga szintéjének követelményei, a tanulmányi pontok követelményei, a felvételihez szükséges minimumpontok követelményei, és átalakul a többletpontok rendszere is.


Jelentkezés 2023 őszén induló képzésekre (2023A)

Jelentkezés 2024 őszén induló képzésekre (2024A)

megszűnik a jogszabályi minimumpont

megszűnik a jogszabályi minimumpont

nem kötelező minden szakra az emelt szintű érettségi

nem kötelező minden szakra az emelt szintű érettségi, de az emelt szintű érettségi több pontot ér

 

szakonként meghatározott többletpontok, új néven intézményi pontok (pl. versenyek, nyelvvizsgák)


felveteli_uj_pontszamitas_diagram

Forrás:https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/felveteli_valtozasok_2023

 

1. Az érettségi vizsga szintjének változása

 

Az aktuális, 2023. évi általános felvételi eljárástól kezdődően az intézmények határozzák meg szakonként, hogy emelt- vagy középszintű érettségi vizsgát kérnek jelentkezési feltételként, illetve mely tárgyakat fogadják el érettségi felvételi tárgyként.

 

A 2023A felvételi eljárás érettségi tárgyait és azok szintjét szakonként meghatározva táblázatunkban (https://u-szeged.hu/oktig/felveteli/szte-felveteli-2023-erettsegi-szint) találja.

 

A 2024A eljárásra vonatkozó információkat az érettségi tárgyakról külön táblázatban (https://u-szeged.hu/oktig/felveteli/szte-felveteli-2024-erettsegi-pontok) összesítettük.


2. Tanulmányi pontok a 2024. évi felvételi eljárásban


2.1. A tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik tárgy kiválasztása a középiskolai bizonyítványból

 

A 2024A felvételi eljárástól kezdődően a felsőoktatásért felelős miniszter az eddig előírt tárgyak helyett a tantárgyak egy bővebb körét határozza meg a tanulmányi pontok kiszámításához. Ebből az intézmények képzési területenként határozhatják meg, hogy mely tárgyakat veszik figyelembe a tanulmányi pontok kiszámításához.

 

Az eddigi felvételi eljárásokban, utoljára azoknak, akik 2023. február 15-ig jelentkeznek majd, a középiskolai pontokat kötelezően magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, egy, legalább két évig tanult idegen nyelv és egy választott, legalább két évig tanult természettudományos tárgyból, az utolsó két tanult év végi eredményből számították. 2024-től azonban a kötelező magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv mellett az ötödik tárgy utolsó két év végi eredményét a Szegedi Tudományegyetemen az összefoglaló táblázatunkban (https://u-szeged.hu/oktig/felveteli/szte-felveteli-2024-otodik-targy) meghatározott tárgyakból számítják.


2.2. Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztása

 

A felsőoktatásért felelős miniszter ajánlása alapján a 2024A eljárástól a választható, ötödik érettségi tárgyak listája is bővül, melyből az intézmények képzési területenként választhatnak. Az SZTE által elfogadott tárgyak listáját táblázatunkban (https://u-szeged.hu/oktig/felveteli/szte-felveteli-2024-otodik-erettsegi) foglaltuk össze.


2.3. Az érettségi pont számításához felhasználható érettségi eredményekről való döntés

 

Bővül az érettségi pontot adó tárgyak köre is a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott listában, melyeknek pontos megjelölését és szintjét az intézményeknek szakonként kell meghatározni. A Szegedi Tudományegyetemen a 2024A eljárástól alkalmazandó kibővített, szakokra bontott listát táblázatunk (https://u-szeged.hu/oktig/felveteli/szte-felveteli-2024-erettsegi-pontok) tartalmazza.


2.4. Az intézményi pontok 2024-től

 

A 2024A felvételi eljárástól a többletpontok rendszerét az intézményi pontok rendszere váltja fel, melyben továbbra is maximum 100 pont szerezhető, de a korábbiaktól eltérően a jövőben az intézmények egymástól eltérően határozzák meg, hogy milyen plusz teljesítmény milyen pontszámmal jutalmaznak a felvételi eljárás során.

A Szegedi Tudományegyetem országos beiskolázásra kialakított pontrendszerét a tudományegyetemi kiválóság, a tehetséggondozás, és az esélyegyenlőség elvei mentén határozta meg.

Egyetemünk komplex pontrendszere intézményen belül egységes, emellett tartalmazza a szakokhoz kapcsolódó speciális szempontokat is.

Az intézményi pontokat tartalmazó táblázatunk (https://u-szeged.hu/oktig/felveteli/szte-felveteli-2024-intezmenyi-pontok) az SZTE rendszerét és a kari pontokat is összesíti.

 

A változásokra tekintettel a Szegedi Tudományegyetem a korábbi években megszokott nyílt napokon, középiskolákba kihelyezett rendezvényeken, pályaválasztási kiállításon és az Educatio kiállításon túl további tájékoztató és információs előadásokat szervez a tanulóknak, tanáraiknak és szüleiknek, valamint a pontok kiszámításában való eligazodást hamarosan a www.u-szeged.hu/felveteli oldalon elérhető pontszámítási kalkulátorral is segíti.


Ajánlott stratégiák a sikeres felvételihez

 

A Szegedi Tudományegyetem azt ajánlja minden jelentkezőnek, hogy alaposan tájékozódjon a felvételi jelentkezés leadása előtt, és győződjön meg arról, hogy számára a legkedvezőbb pontszámítási módszer alapján választott szakot. A változások miatt az elmúlt évek ponthatárai kevésbé lesznek irányadóak, és az intézménybe való bejutáshoz még fontosabb lesz, hogy a jelentkező nemcsak egy szakra, hanem az adott képzési területen és intézményen belül képzési portfólióra jelentkezzen, melyek sorrendjét az érettségi eredmény ismeretében még módosíthatja.

A 2024-ben jelentkezők számára kiemelten fontos, hogy időben regisztráljanak és vegyenek részt az intézményi pontokat jelentő tanulmányi versenyeken és felkészítő táborokon, online és jelenléti tanfolyamokon.esza_felso

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Horvath_TamaraHorváth Tamara - TTIK, biológia mesterszak

2007-ben kezdtem el az egyetemet, azért pont Szegeden, mert nagyon jó híre van, illetve nagyon dicsérik az oktatást. Jó a fiatal társasági élet. Csak pozitív tapasztalatam vannak, sok emberrel lehet megismerkedni, nagyon kellemes csalódás volt az azóta eltöltött pár év. Az oktatás és a kutatás is világszínvonalú a TTIK-n, olyan ismeretekkel vérteznek fel bennünket, melyek birtokában jó eséllyel indulunk a munkaerőpiacon.
sallai-doraSallai Dóra- GTK: pénzügy és számvitel

Semmi kétségem nem volt afelől, hogy az SZTE-re fogok jelentkezni, ugyanis ott tanuló ismerőseimtől csak pozitív véleményt hallottam. Érdekesnél érdekesebb kurzusok színesítik az egyetemi éveket, mindemellett magas színvonalú a sport és a nyelvoktatás is. Jó döntés az SZTE, mert országszerte elismert tudást ad a hallgatóknak, és itt olyan lehetőségekkel találkozhatunk, amik pozitívan hatnak mind a pályánk, mind az életünk során.

További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *