Bezár

A Szegedi Tudományegyetem minőségügyi tevékenysége

2022. október 12.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE), mint az egyik legnagyobb és legsikeresebb magyarországi tudományegyetem, elkötelezett a működési kiválóság iránt az oktatási, a kutatási, a gyógyítási és a harmadik missziós tevékenység területén egyaránt. Ennek szellemében kidolgozta, bevezette, működteti és folyamatosan fejleszti Integrált Irányítási Rendszerét (továbbiakban IIR), az MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek, az MSZ/T ISO/IEC 27001 Informatika, Biztonságtechnika, Információbiztonsági irányítási rendszerek és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 2.0. követelményeinek megfelelően. Az IIR hatálya elsősorban a járó- és fekvőbeteg ellátási szakterületre terjed ki, de folyamatban van a rendszer kiterjesztése az SZTE egyéb működési területeire is. Rendszerünk megfelelőségét az SGS által kiállított tanúsítvány igazolja.

Minőségügyi tevékenységünk homlokterében az ügyfeleink, a partnereink és a munkatársaink elégedettsége, a folyamataink hatékonysága, valamint a professzionális körülmények biztosítása áll. Ezt bizonyítandó, számos fejlesztést indítottunk el az elmúlt években.

Kidolgoztuk a teljes intézményre és valamennyi egyetemi polgárra alkalmazható egységes, de szakterületi specifikumokat is kezelni képes elégedettségmérési rendszerünket, amelynek bevezetése jelenleg is folyamatban van. Emellett minden évben elvégezzük a diplomás pályakövetésre fókuszáló kérdőíves felmérésünket is. Ehhez elsősorban az Oktatási Hivatal által rendszeresített kérdőívet használjuk fel, kiegészítve az intézményünk számára fontos egyéb kérdésekkel. Az összegyűjtött információkat visszaforgatjuk a fejlesztési intézkedésekbe, biztosítva a hiányosságaink kiküszöbölését és a javítási ötletek kiaknázását. A meghozott döntésekről tájékoztatjuk az érintetteket, ezzel is növelve bizalmukat intézményünkben és az IIR-ben.

A folyamatos fejlesztés érdekében intézményi szintű önértékeléseket is rendszeresen végzünk. Ezek alapja – többek között – az European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model és az Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU) intézményi akkreditációs program. Jelentős részben az EFQM értékelésen alapuló fejlesztéseknek köszönhetően a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 2006-ban megkapta a rangos, nemzetközileg is jegyzett IIASA-SHIBA Díjat, melyet 2014-ben sikerült újra elnyernünk. 2016-ban pedig sikeresen pályáztunk az Elkötelezettség a Kiválóságért címre is. Az ACEEU programban való részvétellel elindítottuk felkészülésünket az Entrepreneurial University és az Engaged University cím megszerzéséért kiírt versenyben is.

2021-ben intenzív működésfejlesztési akciókat indítottuk el. Ennek keretében azonosítottuk az értékteremtő folyamatainkat, megvizsgáltuk őket hozzáadott értékük és egyéb jellemzőik alapján, majd ezek alapján megkezdtük felmérésüket és optimalizálásukat. Az új folyamatokat fokozatosan építjük be az IIR-be, elősegítve ezzel a szervezeti egységek hatékony együttműködését.

Oktatási portfóliónkat folyamatos bővítjük a legújabb tudományos eredmények integrálása érdekében. Ösztönözzük munkatársainkat a folyamatos fejlődésre, a tudományos és ipari partnerekkel történő kapcsolatépítésre, ezáltal az ismereteik bővítésére. Képezzük szakmailag felkészült oktatóinkat a pedagógiai kompetenciák terén is, hogy minél magasabb szinten legyenek képesek, akár idegen nyelveken is átadni tudásukat hallgatóinknak.

Büszkék vagyunk az eddig elért eredményeinkre és izgatottan állunk az előttünk álló feladatokhoz. Ehhez adnak szilárd alapokat ambiciózus és professzionális vezetőink, magasan képzett és tapasztalt szakembereink, kiváló hallgatóink és hatékonyan működő szervezetünk.