Bezár

Minőségfejlesztési bizottság

2023. január 30.


Bizottsági Tagok:

Fábián Zoltán
Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság
MIR vezető


Kuczora Attila
Beszerzési Igazgatóság
irodavezető

Dr. Domján Andrea
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
docens, általános dékánhelyettes, a Kar Minőségirányítási Bizottságának titkára

Dr. Kis Krisztián
Mérnöki Kar
egyetemi docens, minőségirányításért felelős dékáni megbízott

Kenézné Szabó Anikó
Gazdasági Főigazgatóság
gazdasági szakreferens

Dr. Kovács Iván
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
klinikai jogi, igazgatási és humánpolitikai igazgató

Dr. Csiba Anita
Mezőgazdasági Kar
főiskolai docens

Erdősné Dr. Kenyeres Krisztina
Fogorvostudományi Kar
tanársegéd

Dr. habil Keczer Gabriella
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
minőségirányításért felelős dékáni megbízott

Gáspárné Dr. Kovács Anita
Gyógyszerésztudományi Kar
egyetemi docens

Dr. Molnár Erzsébet
Állam- és Jogtudományi Kar
egyetemi adjunktus, minőségbiztosítási referens

Prof. Dr. Zsigmond Zoltán
Bartók Béla Művészeti Kar
oktatási dékánhelyettes

Dr. habil. Kasik László
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Dr. Udvari Beáta
Gazdaságtudományi Kar
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Dr. Főző Nóra
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar
dékáni hivatal vezető

Dr. Papp Tamás
Természettudományi és Informatikai Kar
általános és tudományos dékánhelyettes

Dr. Gyenes Kálmán
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság
főtanácsos

Katona Csilla
Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság
projektmenedzser

Kiss Sándor Tamás
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
EHÖK gazdasági alelnöke

Csáki-Kónya Nikolett
Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság
kiemelt ügyekért felelős kancellári megbízott