Jelentkezés doktori képzésre, felvételi eljárás

A Szegedi Tudományegyetemen nappali tagozatos, teljes idejű doktori képzésre lehet jelentkezni. 2016 szeptemberétől a képzés 2+2 éves.

Jelentkezés a doktori képzésre

A doktori iskolák által meghirdetett kutatási témákra lehet jelentkezni május 15-ig, pótfelvételi eljárás esetén augusztus 20-ig, keresztfélévben december 31-ig. Az elektronikus jelentkezés a határidő előtt egy hónappal kezdődhet meg.


Jelentkezés


A jelentkezés feltételei
  • mesterszintű (MA, MBA, MD, MJr, MPharm, MSc) diploma vagy utolsó éves mesterszakos/osztatlan képzéses hallgatói státusz
  • A 2001. évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai) magyar személyek azonos feltétellel vehetnek részt a doktori felvételi eljárásban, így magyar állami ösztöndíjat is kaphatnak, ha elérik a ponthatárt. A Szabályzat IV. fejezetének 25. pontja értelmében az EU polgárait a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg.Felvételi vizsga

A jelentkezők a felvételi vizsga időpontjáról júniusban kapnak értesítést.

A felvételiző pontokat kap

  • a diplomája érdemjegye alapján,
  • az eddigi tudományos eredményeire (például tudományos diákköri eredmények, közlésre elfogadott publikációk),
  • a szóbeli felvételi vizsgára (aminek fő célja a szakmai tájékozottság, a doktori tevékenységre vonatkozó tevek és a nyelvtudás megismerése).
  • Többletpontok kaphatók megadott további idegen nyelvek ismeretére.


A pontszámítás részletei a doktori iskolák és karaik szabályzataiban találhatók.


Felvételt nyert hallgatók

A felvételt nyert pályázók — jogszabályban rögzített esetek kivételével — nappali tagozatos hallgatói jogviszonyba kerülnek. A képzés megkezdéséhez az adott karon be kell iratkozniuk, melynek módjáról és határidejéről értesítést a karoktól kapnak.


A sikeres felvételi vizsgát tett jelentkezők ösztöndíjban részesülhetnek vagy önköltséges képzésben vehetnek részt.

  • Az ösztöndíj összege 2016. szeptemberétől 140.000 Ft az első két évben, 180.000 Ft a második két évben.
  • A önköltség a magyar nyelvű képzésben félévente 80.000 Ft és 500.000 Ft között lehet, függ a választott iskolától/programtól, valamint attól, hogy a képzés során milyen mértékben veszik igénybe az SZTE infrastruktúráját.
  • A önköltség összege csökkenthető egyéni kérelem alapján annak mértékében, hogy a fizetésére kötelezett doktorandusz hallgató milyen mértékben vesz részt az egyetem oktató- és kutató munkájában.


További információk

Hasznos információk találhatók a Szabályzat IV. fejezetének "Felvétel a szervezett doktori képzésbe" részében.

További tájékoztatás a doktori iskoláktól, a kari ügyintézőktől és a Doktori Intézettől is kapható.