2016. szeptemberétől 2+2 éves a PhD képzés

Az új felsőoktatási törvény szerint a doktori képzés 2 éves képzési és kutatási, valamint további két éves kutatási és disszertációs szakaszból áll. A negyedik félév végén komplex vizsgát kell tenni, melynek sikeressége esetén lehet megkezdeni a következő két éves szakaszt. A részleteket a törvény 53. § (1)-(4) pontjai adják meg. Az állami ösztöndíj az első két évben havi 140,000 Ft, a második két évben 180,000 Ft.


Az első két évben kell megszerezni az összes tanulmányi kreditet, de kutatómunkát is szükséges végezni. A komplex vizsga ennek megfelelően két részből áll: számot kell adni az elméleti felkészültségről, szakirodalmi ismeretekről és a tudományos előrehaladásról, a további kutatási tervekről. A komplex vizsga általános elveit és szabályait az Országos Doktori Tanács a 2016. február 12-i ülésén fogadta el, majd az április 15-i ülésén pontosította.


A disszertációt a komplex vizsgát követő 3 éven belül kell elkészíteni.


2016.02.27.