tfk

Társadalmi Felelősségvállalás Kompetenciaközpont (TFK)

 

Szakmai vezető:

Dr. habil. Jancsák Csaba
jancsak.csaba[@]szte.hu

Operatív vezető:

Porkoláb Mihály
porkolab.mihaly[@]szte.hu

A kompetenciaközpont célja az egyetem harmadik missziójának, társadalmi felelősségvállalásának támogatása, társadalominnovációs fejlesztések és hatásvizsgálatok (alkalmazott kutatások) folytatása a társadalmi integráció, inklúzió, részvétel, az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás és a közösségi erőforrások, valamint a család- és ifjúságügy tématerületén.
Feladata továbbá kutatási tényeken alapuló fejlesztések megvalósítása és utánkövetéses vizsgálatok folytatása (kiemelten a HH és HHH helyzetű személyek, NEET-fiatalok, roma fiatalok, egyetemi hallgatók, fiatal munkavállalók, valamint családbarát egyetem, családbarát munkahely, illetve az interdiszciplináris családtudományi kutatások területén) és a tématerület kereteiben elemzői-szakértői tevékenység folytatása.
A kutatások eredményeinek nemzetközi tudományos térben való megosztása által a kompetenciaközpont erősíti az egyetem tudományos kiválóságát, a tudományos térben vett hatókörének bővítését, multi- és transzdiszciplináris kapcsolatainak elmélyítését.


Kutatások:

 • roma fiatalok
 • NEET-jelenség
 • kutatótáborok (települési roma integráció)
 • ifjúsági korosztályok jövőorientációi és aspirációi (párkapcsolat, családalapítás, gyermekvállalás)
 • a munka-magánélet egyensúly mintázatai
 • kurrikulum-kutatás (SZTE)


Családbarát egyetem alkalmazott kutatások:

 • juttatások, kedvezmények
 • a foglalkoztatás módja (atipikus, illetve rugalmas foglalkoztatás)
 • dolgozói juttatások, támogatások
 • orvosi ellátások
 • az emberi erőforrás fejlesztés támogatásának további lehetőségei

Research-based társadalmi innovációs fejlesztési területek:

 • innovatív képzések
 • roma Ifjúsági Vezetőképző
 • roma Integrációs Tanulmányok, pedagógus-továbbképzés
 • gyakorlatorientált kurzusok fejlesztése és kísérleti bevezetése
 • Roma Hallgatói/Ifjúsági Információs és Koordinációs Iroda
 • előkészítő évfolyam
 • mentorprogram roma és/vagy hátrányos helyzetű hallgatók számára
 • gyakornoki program
 • családbarát egyetem mediáció
 • családbarát egyetem események, programok

Szolgáltatások:

 • családbarát munkahely – szakértői szolgáltatás, kutatás (előkészítő kutatás, hatásvizsgálat, értékelő vizsgálat)
 • Szervezeti/vállalati Nemi Esélyegyenlőségi Terv – szakértői szolgáltatás, kutatás (előkészítő kutatás, hatásvizsgálat, értékelő vizsgálat)
 • társadalmi innovációs folyamat támogatása – szakértői szolgáltatás, kutatás (előkészítő kutatás, hatásvizsgálat, értékelő vizsgálat)
 • családi vállalkozás vezetői nemzedékváltás támogatása – szakértői szolgáltatás, kutatás (előkészítő kutatás, hatásvizsgálat, értékelő vizsgálat)
*

«||»

Széchenyi 2020 ESBA